DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 89     <-- 89 -->        PDF

DRUGI KONGRES EKOLOGA JUGOSLAVIJE
ODRŽAT CE SE 1979. GODINE U ZADRU I PLITVICAMA


Drugi kongres ekologa Jugoslavije, o temi ČOVJEK I OKOLINA, održati će
se na inicijativu Saveza društava ekologa Jugoslavije, a u organizaciji Hrvatskog
ekološkog društva, od 1. do 7. listopada 1979. godine u Zadru i na Plitvičkim jezerima.


PRELIMINARNI PROGRAM KONGRESA:


Uvodni referati, rad u sekcijama i ekskurzije u Nacionalni park Paklenica
i Plitvička jezera.


Sekcije Kongresa:


1. Primijenjena ekologija i ekologija čovjeka
2. Problemi zagađivanja biosfere i čovjekove okoline
3. Biocenologija, fitocenonlogija i biogeografija
4. Fiziološka ekologija biljaka i ideoekologija biljaka
5. Fiziološka ekologija životinja i ekologija populacija
6. Hidroekologija
7. Čovjek, okolina i prostorno planiranje
8. Trajne plohe
Kotizacija:


Pravo sudjelovanja u svim aktivnostima Kongresa stječu prijavljeni sudionici
nakon uplate kotizacije.


Kotizacija za sudionike iznosi 1.500 din i treba je uplatiti do 1. XI 1978. na
žiro-račun: Hrvatsko ekološko društvo, broj 30107-678-8313, 41000 Zagreb, SDK Poslovnica
7, s naznakom »za II. kongres ekologa Jugoslavije«.


Za uplaćenu kotizaciju svaki sudionik dobiva:


— Zbornik tiskanih referata — koreferata II kongresa
— Referenti po 50 separata
— Tiskane pozivnice, programe i dr.
Prijave za Kongres šalju se na adresu predsjednika Organizacionog odbora


Prof. Dr Đuro RAUŠ


(za II kongres ekologa Jugoslavije)
Šumarski fakultet
41 000 ZAGREB, pp 178
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 90     <-- 90 -->        PDF

UPUTSTVA SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva
i drvne industrije, prikaze stručnih predavanja i društvenih zbivanja (savjetovanja,
proslave, kongresi i dr.) te prikaze domaćih i stranih stručnih časopisa
i literature. Objavljujemo, nadalje, sve ono što se odnosi na stručna zbivanja
kod nas i u svijetu, crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije, te napise o
radu terenskih šumarskih društava.


Kod objavljivanja članaka uredništvo daje prednost radovima koje pišu stručnjaci
iz privrede.


Objavljujemo i skraćene doktorske i magistarske radnje pisane u sažetom
obliku. Te radnje mogu zajedno s prilozima iznositi najviše 8 stranica Šumarskog
lista. Doktorske i magistarske radnje napisane u sažetijem obliku imaju prednost.


Posebno pozivamo stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, i to
kako uspjehe tako i neuspjehe stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku.


Obujam rukopisa ne bi trebao prelaziti 10 stranica Šumarskog lista. Ako se
radi o rukopisu bez priloga to iznosi cea 15 stranica pisanih strojem i s proredom.
U slučaju da rad ima priloge (fotografije, crteži, grafikoni, tušem ili pisaćim
strojem pisane tabele) tada je potrebno za svaku stranicu priloga umanjiti rukopis
za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto! Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Pišite pisaćim strojem s time, da na lijevoj strani rukopisa ostavite prazan
prostor širine 3,5 cm. Uz svaki članak treba priložiti sažetak (resumee) od 1/2—1
stranice pisan s proredom. U tu svrhu može poslužiti i zaključak članka, te ga
u tom slučaju treba posebno napisati. Sažetak svakog članka uredništvo lista
prevodi na jedan od svjetskih jezika.


Svaki znanstveni članak treba imati na početku kratak sadržaj od najviše
650 tiskarskih znakova (10 redaka u Šumarskom listu) i u njemu autor iznosi
problematiku i rezultate istraživanja, te njihovu primjenu u struci.


Popis upotrebljene literature stavljajte abecednim redom na kraj članka. Priložene
fotografije, crteži, grafikoni i si. moraju biti jasni, uredni i pripremljeni
za kliširanje odnosno reprodukciju i na posebnom: crtaćem, paus- ili foto-papiru.
Fotografije neka budu većeg formata (najmanje 10 x 15 cm) kontrastne i na
papiru visokog sjaja. Već u rukopisu označite mjesta gdje dolaze pojedine slike,
tabele, crteži i si. Po mogućnosti ucrtajte legendu u samom crtežu. Tabele s
mnogo brojaka izradite tušem na paus, foto i crtaćem ili pisaćim strojem na boljem
papiru.


Rukopise treba dostavljati u 2 (dva) primjerka. Objavljeni se radovi plaćaju!
Autori članaka, koji žele da im se izrade otisci — separati naručuju ih posebno
i istodobno prilikom dostavljanja članka. Separati se naplaćuju po tiskarskoj
cijeni, koja vrijedi za posebne otiske.
Molimo autore članaka, da nam pravovremeno dostave broj i naziv svojega
žiro-računa, kao i broj bankovnog računa općine u kojoj stalno borave, radi
uplate ubranog poreza na autorski honorar!


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefon: 444-206