DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 76     <-- 76 -->        PDF

LESNICKÄ PRACE, 1976.


Br. 1.


Svačina J. i kol. autora: Tficet let
lesniho hospodäfstvi zapadnočeskeho
kraje (Trideset godina šumskog gospodarstva
zapadnočeškog kraja).


Prilog obuhvaća kratko povijest razvoja
šumskog fonda i proizvodnih odnosa
u gospodarenju šumama te obrađuje
ulazeći u aktuelno stanje i perspektive
slijedećeg bližeg vremena.


P e 1 i š e k J.: Vliv smrkovvch monokultur
na lesni pudy (Utjecaj smrekovih
monokultura na šumska tla).


Na području ČSSR studiraju se degradirajući
utjecaji smrekovih monokultura
na tla prema visinskim zonama tala.
Smreka se može saditi u ravničarskim
i prigorskim područjima samo uvijek na
određenim staništima i samo u određenoj
zastupljenosti u sastojinama. Važan
faktor predstavlja ovdje vlažnost tala u
toku godine. U nizinama (do 250 m nadm.
visine) može se 20—30 % smreke umiješati
u sastojine, u brežuljcima (do 500
m) 30—40%, u prigorju (do 700 m) 40—
60 % i konačno u brdskom području (do
1000 m) 60—90%. Jača zastupljenost
smreke u sastojinama navedenih područja
ima veliko narodno gospodarsko značenje.


Zeleny V.: Eroze na lesni pude a
jeji spolecensky vyznam na pfikladu
Beskyd (Erozija na šumskom tlu i njezino
društveno značenje na primjeru Beskida).


Porast mehanizacije radova u eksploataciji,
privlačenju i odvozu drva zahtijeva
izgradnju guste mreže puteva i prema
tome zahvate u šumsko tlo, koji u
vezi s naglim oborinama dovode do kretanja
većih količina zemlje, šljunka i kamena.
Osobito gradnja puteva izvodi se
samo buldožerima bez ikakve neposredne
brige o stabilizaciji padina i kolovoza
te uređenju odvodnje. Da se ovim neželjenim
pojavama izbjegne, prije svega u


202


perimetrima izvora pitke vode, mora se
pristupiti određenom broju tehničkih i
bioloških mjera.


V y s k o t I.: Srovnäni ruznych probirek
ve smrčine sušši oblasti (Upoređenje
raznih proreda u smrekovim sastojinama
u sušoj oblasti).


Potreba visoke produkcije drvne mase
odgovarajuće kvalitete isključuje upotrebu
uzgojne metode usmjerene samo po
jednom stanovištu. Zato je u konkretnim
uslovima nužno upotrijebiti individualne
uzgojne metode, kombiniranom proredom
pozitivnim i sanitarnim odabiranjem,
sa svrhom uzgajanja zdrave kvalitetne
smreke s dobrim prirastom i na
sušim područjima manje pogodnim za
ovu vrstu drva. Negativnim odabiranjem
je potrebno odstranjivati osušena i oslabljena
stabla, a pozitivnim odabiranjem
pronalaziti najljepša stabla u sastojini
i brinuti se o njihovom povoljnom rastu
i razvoju. Postepenom redukcijom neželjenih
smreka pomaže se istodobno razvoj
ostalih vrsta, koje će sa smrekom
stvoriti kvalitetnu smjesu određenu gospodarskom
osnovom.


Br. 2.


Nymbursk y B.: Hospodafskä uprava
lesu ČSR v uplynulych tficeti letech
(Gospodarsko uređivanje šuma u proteklih
trideset godina).


Važna uloga u izgradnji socijalističkog
šumskog gospodarstva pripada uređivanju
šuma. U ČSR ovo je zadatak Zavoda
za uređivanje šuma, čije se djelovanje
može pohvaliti dugogodišnjom tradicijom.
U sadašnjici radi Zavod na površini
od 2,442.000 ha. Glavni dio djelatnosti ovoga
Zavoda čini od početka izrada gospodarskih
osnova za šume. Na njihovoj
podlozi izradio je Zavod već tri periodičke
inventure šuma za cijelu zemlju
i to za godine 1950, 1960 i 1970. U njima
sadržani podatci su izvanredno potrebna
podloga za vrednovanje stanja šuma, za
gospodarske analize, planiranje, prognoze,
a one služe ne samo šumskim gospodarstvima,
nego i ostalim stručnim područjima
narodnog gospodarstva. Osim