DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Br. 9


Künstle, E. i G. Mitscherlich:
Fotosinteza, transpiracija i respiracija u
mješovitoj šumi u Schwarzwald-u. III
Respiracija.


Courtois , H.: Trulež panjeva Pinus
silvestris na suhim šljunkovitim tlima,
uz nizak nivo podzemne vode. I Odnos
truleži prema nekim parametrima sastojine.


Niemann , U.: Postupci za optimalno
prikrajanje trupaca.


Br. 10/11


Schmidt-Vogt, H. i K. Gross:
Istraživanja izmjene plinova kod Picea
abies (L.) Karst, u terenskim uvjetima
zimi. Prilog uzgoju smreke u Zapadnoj
Evropi.


Kern, K. G. i W. Moli: Melioracija
staništa korišćenih za listinac primjenom
dušičnih gnojiva s produžnim djelovanjem.


CENTRALBLATT FÜR DAS GESAMTE
FORSTWESEN 1976


Br. 1


G1 a t z e 1, G.: Ishrana mineralnim hranjivima
i podizanje smrekovih kultura u
blizini gornje granice šuma u Alpama.
Devetgodišnji izvještaj o pokusima pošumljavanja
Steinbergalpe I i II.


Krapfenbauer, A.: Vegetacija uz
prometnice i sredstva za sprječavanje
smrzavice.


Sterba , H.: Studija pogrešaka kubature
debala telerelaskopom.


Br. 2


Bednar , H.: Potencijalna oštećenja
drva izvan tla izloženog utjecaju atmosferilija
uslijed djelovanja gljiva u Austriji.


K r a p f e n b a u e r, A. i A n d ra e, F.:
Inventura 17-godišnje kulture araukarije
u Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brazil.
I dio: Biomasa.


Schlaghamersky, A.: Iskustva iz
šumsko-tehničkog ispitivanja zglobnog
tegljača Holder A 55 F.


Hetsch, W. i Hoheisel, H.: Stanišna
i vegetacijska klasifikacija u tropskoj
humidnoj šumi.


M u h 1 e, O.: Plastenici za uzgoj šumskih
sadnica.
Tzschupke , W.: Automatizacija daljinske
detekcije u šumarstvu.


Br. 12


Mantel , K.: Jochan Georg von Langen
1699—1776. g.


W e i s g e r b e r, H. et al.: Rezultati međunarodnog
pokusa s provenijencijama
smreke 1962. g. I dio: Fenološka opažanja
i visinski prirast.


Weihe , J.: Količina i intercepcija oborina
u bukovim i smrekovim sastojinama
u Nordrhein-Westfalen. III Mjerenje
oborina unutar šume.


Giirth, P.: Šumske sadnice i uspjeh
pošumljavanja — pregled literature. Dodatak
za razdoblje 1970—1975. g.


Z. Kalafadžić
Sterba , H.: Sustav funkcija četiri
prirasno-prihodne tablice za smreku.


Br. 3


Sagi, W.: Problemi računanja vrijednosti
šuma kod određivanja raznih nadoknada
šteta.


Bednar , H.: Vlažnost drva pod nadstrešnicama
u Austriji.


Job s ti, H. A.: Osnovna razmatranja


o planiranju u šumsko-privrednim poduzećima.
Br. 4
G ö 1 b 1, F. i K. Hölzer: Utjecaj aplikacije
gljiva tla na testiranje smreke
u klimakomorama.


Andrae, F. i A. Krapfenbauer:
Inventura 17-godišnje kulture araukarije
u Passo Fundo, Brazil. II dio: Inventura
hranjiva.


K r a 1, F. i H. Mayer: Polen-analitička
istraživanja mlađe povijesti šuma »Kobenauserwald
«.


Z. Kalafadžić