DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 70     <-- 70 -->        PDF

ALLGEMEINE FORST- UND
JAGDZEITUNG 1976.


Br. 1


Schmitt, R. i J. Weihe: Komentar
drvnogromadnih tablica za Populus
regenerata Deutschland, u Nordrhein-
Westfalen.


Schönhar , S.: Istraživanja pridolaska
Fomes annosus u smrekovim sastojinama
jugozapadne Njemačke, podignutim
na vapnom bogatim ilovastim tlima.


Muhle, O. i A. J. Hewicker: Pokusi
određivanja klijavosti peletiranog,
te na trakama papira montiranog sjemenja
šumskog drveća.


Alexandris, S.: Stanje ishranjenosti
kultura različitih vrsta borova u sjevernoj
Grčkoj.


Br. 2/3


Kramer , H.: Orezivanje i gnojenje
smrekovih sastojina.
Seibt , G.: Pošumljavanja duglazijom
u Lüneburger Heide.
Schmitt , R.: Pokusi gnojenja pojedinačnih
stabala u starijim sastojinama.


Berge 1. D. i M. Zobeirv: Istraživanja
debljine kore Fagus orientalis Lip-
sky u sjevernom Iranu.


Reemtsma, R. i Bergel, D.: Odnos
između faktora staništa i visinskog
prirasta mladih biljaka evropskog ariša.


Camino , R. de: O ustanovljavanju
homogeniteta sastojine.


Kenneweg , H.: Značenje fotogrametrije
i daljinske detekcije za uređivanje
šuma, šumarska istraživanja i nastavu
u Njemačkoj.


Br. 4


Künstle, E. i C. H. Ullrich: Usporedna
mjerenja izmjene plinova na Pi-
nus silvestris L. i Pinus nigra Arn. u
aridnom području gornje Rajne za vrijeme
ekstremnih vremenskih prilika u
ljeto 1975. g.


Kern , K. G.: Prijedlozi za buduće gospodarenje
borovim sastojinama na istočnom
rubu Pfälzer Wald.


Abetz , P.: Reagiranje smreke na prorjedom
povećani prostor rasta i posljedice
te reakcije za metode selektivnog
proređivanja.


Weihe , J.: Procjena stanišnog prostora
pojedinih stabala u čistim sastojinama.


Mosmayer , H.-U.: Prilog prirasnoprihodnih
istraživanja za ispravno, na
staništu i funkcijama šume temeljeno,
šumsko privredno planiranje.


Schöpfer, W.: Od običnog broja do
lista pile. Dendrometrijski i prirasnoprihodni
prilozi optimalnom iskorišćavanju
trupaca. I dio: Metodika, mjernotehnički
problemi, tablice piljenog drva.
(Nastavak u br. 5, str. 106).


Br. 5


V o 1 g e r, C: Istraživanje biologije infekcije
mladih smreka gljivom Fomes
annosus pomoću infekcionog materijala
markiranog s 14C.


Becker, B. i G. Benckiser: Dendrokronološka
analiza dviju smrekovih
sastojina u Stadtwald Villingen u svrhu
objašnjenja pojave izrazito slabog prirasta
— Wuchsstockung.


Schönhar , S.: Pokusi suzbijanja Fomes
annosus kemijskim tretiranjem panjeva
u smrekovim kulturama prve generacije.


Br. 6/7


Lühl, R. i G. Watzek: Utjecaj malih
ptica dupljarica na populaciju umjetno
unešenih štetnih šumskih insekata.


Niesslein, E.: Zaštita čovjekova okoliša
sa šumarskog stanovišta.


Braun , H. J.: Najnovija saznanja o
bolesti ugibanja kore bukve: Osnovni uzroci
i tijek bolesti djelovanjem Cryptococcus
fagi Bär.


Schmithüsen, F.: Od kolonijalnog
do nacionalnog šumarskog zakonodavstva
oslobođenih zemalja. Razvoj šumarskog
zakonodavstva u frankofonskim
zemljama Zapadne Afrike.


P e i k, K.: Djelovanje kasnih mrazeva
na visinski prirast mladih bukava raznih
provenijencija.


Br. 8


Schmidt-Vog t, H.: Provenijencije
Picea abies Karst, u SR Nj. Prvi izvještaj
o pokusima 1959—1966. g.


Braun , H. J.: Ritam i veličina prirasta,
potrošnje vode, te produktiviteta potrošnje
vode kod drveća. II Acer platanoides
L., Acer pseudoplatanus L., Fraxinus
exelsior L., te usporedba svih istraživanih
vrsta, uključujući i neke klonove
topola.