DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 62     <-- 62 -->        PDF

170. GODIŠNJICA ŠUMARSKOG VISOKOG ŠKOLSTVA
U ČEHOSLOVAČKOJ I
25.
GODIŠNJICA VISOKE ŠUMARSKE I DRVARSKE ŠKOLE
U ZVOLENU
U Zvolenu je od 13. do 15. rujna 1977. godine proslavljena 170. godišnjica
šumarskog visokog školstva u Čehoslovačkoj i 25. godišnjica djelovanja
Visoke šumarske i drvarske škole u Zvolenu.


Visokoškolska šumarska nastava u Čehoslovačkoj jedna je od najstarijih
u svijetu. Njen početak datira od godine 1807., kada je ustanovljen Šumarski
zavod pri Rudarskoj akademiji u Banskoj Štiavnici. Kasnije je došlo do
osnivanja Rudarske i Šumarske akademije (1846.), a zatim Visoke rudarske
i šumarske škole (1904.). Na toj su školi studirali pripadnici raznih naroda,
koji su tada potpadali pod Austro-ugarsku monarhiju, među njima i studenti
iz Hrvatske (na pr. kasnije poznati šumarski stručnjaci kao što su bili Lončar,
Marinović i dr.), a isto tako i studenti iz tadanje Srbije, Bugarske, Rumunjske,
Albanije, Turske, Italije, Pruske, Saske i Japana.


Nakon prvog svjetskog rata visokoškolska šumarska nastava prenijeta
je na Visoke poljoprivredne škole u Brnu i Pragu. Školske godine 1939/40.
osnovan je na Visokoj tehničkoj školi u Bratislavi odsjek šumarskog i poljoprivrednog
inženjerstva, a poslije drugog svjetskog rata Visoka škola poljoprivrednog
i šumarskog inženjerstva u Košicama. Za tu je školu značajno da
je u njoj započela, 1949. godine, visokoškolska izobrazba drvarskih stručnjaka
na posebnom studijskom odsjeku. Konačno, 1952. godine, došlo je do stvaranja
samostalne Visoke šumarske i drvarske škole u Zvolenu.


Danas temeljna organizacija te škole izgleda ovako:


a) Šumarski fakultet


b) Drvarski fakultet


c) Zavod marksizma-lenjinizma


d) Istraživački zavodi:


Drvarski znanstveno-istraživački zavod


Šumarski znanstveno-istraživački zavod


e) Ustanove s posebnom namjenom:


Nastavno šumsko dobro Visoke šumarske i drvarske škole


Arboretum Borova hora


Radionice i laboratoriji


Zavod za računarsku tehniku


Visokoškolski studentski dom i restoran


Do 1977. godine diplomiralo je na Visokoj šumarskoj i drvarskoj školi
u Zvolenu ukupno 3.848 studenata, od toga na Šumarskom fakultetu 2.265,
a na Drvarskom fakultetu 1.583. U ovom je broju uključeno i 95 studenata
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 63     <-- 63 -->        PDF

iz inozemstva. U istom je razdoblju postdiplomski studij završilo ukupno 466
šumarskih i drvarskih inženjera. U posljednjoj školskoj godini (1976/77) studirala
su na Školi 1.593 studenta. Studij traje na Šumarskom fakultetu 9,
a na Drvarskom 10 semestara. Postdiplomski se studij organizira na traženje
i po želji šumarske operative i traje 1—4 semestra.


U povodu spomenute proslave u Zvolenu je održana i međunarodna znanstvena
konferencija o temi: Šumsko gospodarstvo i drvna industrija u programu
integracije kompleksnog iskorišćivanja drveta. Rad konferencije odvijao
se po sekcijama na slijedeći način:


A) Šumsko-gospodarske sekcije: biološka, tehničko-ekonomska i IUFRO
sekcija za uređivanje šuma.


B) Sekcije obrade drva: fundamentalna istraživanja, tehnološka i ekonomska
sekcija.


C) Sekcija društvenih znanosti.


Zadnjeg su dana održane tri specijalne tematske ekskurzije: 1. Šumska
gospodarstva u Niskim Tatrama, 2. Nastavno šumsko dobro i 3. Poduzeće za
preradu drva.


Osim brojnih domaćih stručnjaka s područja šumarstva i drvne industrije
(preko 300), na proslavi i konferenciji sudjelovali su i gosti iz 12 evropskih
zemalja: Austrije (4), Bugarske (10), Holandije (1), Jugoslavije (14), Mađarske
(8), Njemačke Demokratske Republike (4), Poljske (16), Rumunjske (2),
Savezne Republike Njemačke (5), Sovjetskog Saveza (8), Švedske (1) i Turske
(1).


I. Mikloš