DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 61     <-- 61 -->        PDF

ogromne površine podignutih šuma, tako požarna stihija uništi veće površine
nego što se nanovo podižu. Takovo je stanje nametnulo potrebu organiziranja
odgovarajuće službe, osposobljavanja šumarskih stručnjaka, intenzivni
naučno-istraživački rad te opremanje ekipa potrebnim sredstvima za gašenje.
Zahvaljujući naporima u posljednjih desetak godina protupožarna je zaštita
šuma u Spaniji zauzela jedno od vodećih mjesta u Evropi, a naročito
u zaštiti šuma na mediteranskom području. Njihova iskustva i dostignuća
mogu korisno poslužiti i organizaciji službe u Hrvatskoj i to u toliko više
što, kako je uvodno spomenuto, postoje klimatske i vegetacijske sličnosti.
Osim toga korisno je također spomenuti da sistem praćenja podataka o šumskim
požarima, kao i način obrade dobivenih podataka pružaju dragocjenu
pomoć u daljem radu i daju podlogu za donošenje djelotvornih zaključaka.


Zbog toga smatram da bi bilo korisno da se više stručnjaka-šumara, naše
Republike pobliže upozna sa načinom njihova rada i djelovanja i da tako
sa više modernih znanja povedu organiziraniju akciju u borbi protiv vatrene
stihije koja nanosi ogromne gubitke cijeloj privredi.


LITERATURA


1.
Los incendios forestales en Espana durante 1975. Junio 1976, izdanje Ministerio
de agricultura, Instituto nacional para la conservacion de la naturaleza, Madrid.
2.
Los incendios forestales en Espana durante 1976. Junio 1977. Izdanje kao pod 1.
3.
Šumarska enciklopedija II, Zagreb 1963. Izdanje Jugoslavenskog leksikografskog
zavoda.
REZULTATI POJAČANE ZAŠTITE ŠUMA OD POŽARA NA KORZICI


U časopisu »Monti e bos eh i« (br. 5.1977) L. SUSMEL prikazao je rezultate
pojačane i modernizirane zaštite šuma i prirode od požara u provinciji Nuoro na
otoku Korzici. Površina provincije Nuoro iznosi 724 000 ha, od čega je 107 000 ha
šuma. Površina šuma požarom opustošenih od prosječno 9 429 ha godišnje u razdoblju
1970—73. smanjila se na 2 640 ha godišnje u razdoblju 1974—76, a grmljem
obraslim ili kultiviranih pašnjača smanjile se površine zahvaćene požarom u istom
razdoblju od 14 065 ha na 12 263 ha prosječno godišnje. To je posljedica bolje opremljenosti
Protupožarne službe autonomne regije Sardinije (S. A. I. — Servizio Anticendio
della Regione Autonoma della Sardegna). Od 1974. godine u protupožarnoj
zaštiti koristi se i helikopter (Lama SA/315-B s rezervoarom od cea 600 1), a poduzete
su i druge preventivne mjere. Tako je u 1973. godini bilo samo 38 niskih osmatračnica,
a do 1976. podignuto je i 14 tornjeva za osmatranje (vidoka), dužina protupožarnih
prosjeka povećana je od 300 na 600 km, izgrađena su 54 u zemlju ukopana
rezervoara za vodu (sadržaja po 10—15 m3), u upotrebi je 184 radiotelefona
raznih tipova (tokivoki i dr.), 6 Land Rovera s visokotlačnim pumpama i rezervoarima
sadržaja 400—600 1, 134 leđna atomizera itd. Tokom ljeta u protupožarnoj
obrani stalno radi i 15 dobrovoljaca.


Nažalost ni ovdje, kao ni u drugim informacijama, nema podataka o tome,
koliko je pojačana protupožarna služba ugasila požara u početnom stadiju, jer je
i taj podatak važan za ocjenu ekonomike uloženih sredstava.


O. P.