DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ZADARSKO SAVJETOVANJE


ZNAČAJ POZNAVANJA EKOLOŠKO PROIZVODNOG POTENCIJALA
DEGRADIRANIH ŠUMA SUBMEDITERANSKOG PODRUČJA
HERCEGOVINE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE SREDINE


Ć. Burlica, H. Dizdarević, B. Fabijanić, N. Prolić i V. Stefanović — Sarajevo


SAŽETAK. Na osnovu vlastitih rezultata ekološko-proizvodne
klasifikacije niskih degradiranih šuma razrađene su
smjernice za planiranje šumsko-kulturnih radova u ovom
području. Ovo tipološka klasifikacija šuma dala je i elemente
za zaštitu čovjekove sredine, pejsažno oblikovanje predjela
i unapređenje turizma.


U odnosu na probleme zaštite čovjekove sredine izvršena
je klasifikacija tipova šuma, i to: 1. prema proizvodnosti
staništa, 2. prema zaštitnim funkcijama staništa, 3. prema
podložnosti staništa eroziji, 4. prema funkciji oblikovanja
pejsaža i uređenju predjela, i 5. prema pogodnosti za
lov, turizam i rekreaciju.


UVOD


Jedan od faktora u zaštiti i unapređvanju čovjekove sredine je poboljšanje
životnih uslova rekultivacijom degradiranih šuma. Za ostvarivanje ovog
cilja nužno je poznavati stepen degradacije šuma, odnosno njihove ekološko-
proizvodne potencijale. Iako u tom pogledu postoje značajni rezultati usmjerenih
istraživanja iz oblasti flore, vegetacije, zemljišta, geološke podloge,
klime itd., za rješavanje ovog problema oni se mogu samo dijelom koristiti,
s obzirom da je i svrha ovih istraživanja bila druga. U toku rada na
projektu »Unapređenje šumske proizvodnje u arealu
šuma mediteranskog i submediteranskog područja«,
preduzeta su kompleksna interdisciplinarna istraživanja pedološko-vegetacijske,
taksacione i uzgojno-meliorativne komponetne svih onih značajnih faktora
nužnih za definiranje ekološko-proizvodnih potencijala.


Upravo završena istraživanja u submediteranskom dijelu Hercegovine
(STEFANOVIČ et al., 1975) pružaju osnove za šire radove na rekultivaciji
šuma, dajući ujedno i elemente za zaštitu čovjekove sredine, pejsažno oblikovanje
predjela i unapređenje turizma, u jednom području koje je, kao
zaleđe eumediteranske zone, namjenjeno prvenstveno u rekreacione i turističke
svrhe.