DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 81     <-- 81 -->        PDF

odnosno optimalno iskorišćivanje mobilnih prometnih sredstava, što je također
princip funkcionalnog građenja. Takovim načinom građenja izvedena
prometna površina odgovarajuće je nosivosti za prometna opterećenja, zatim
stabilna u odnosu na djelovanje vode i mraza.


Treći princip uspješnog građenja zahtijeva upotrebu odgovarajuće tehnologije
izvođenja u odnosu na ostale načine izvedbe objekta. Kod tehnologije
građenja uz primjenu stabilizacije tla vapnom, izvođenje se vrši upotrebom
mehaniziranih sredstava, odnosno omogućeno je jednostavnim oruđima,
pored nužno potrebnih građevinskih strojeva manjeg i većeg kapaciteta. Pri
tom dolaze do primjene poljoprivredni i šumski strojevi, koji se mogu upotrebiti
ne samo za građevinske radove, nego i za radove uzgoja i iskorišćivanja
šuma.


Na osnovi izloženog može se zaključiti, da postoje uvjeti sniženja troškova
građenja i održavanja stabilnih prometnih sredstava, odnosno njihove infrastrukture
kod građenja uz primjenu stabilizacije tla vapnom.


S´ 5 TE M VERTIKALNE IKSBADN)6 moMtTMi H P0VS.Ž1NA JUM. TRANSP. 3´STeMA


Tpor-iobNo STOVAR\-ŠTS1


S: S. o
lš"t-ASKA PUTNA MB-EZA^ \š u M5KA "PUTNA, MMft] \t, tJPUTN I TEREN, VLAKEJ
l TRAKTORSKE STAZE
BEZ PRIM1ENE 5TAB. VA?NA


PRjMjENA STAB. VAPNA. pR|M_,&NA STA & VA1> N A


°[ j6´?.05^,r~TU CAMIK


«oswi|_, _„, ,_.,, r*-i ( ( ^^—> . 1
SL°;> KAMEN ^?05TL-!—STA B1 H Zl RAlN O Po 5 3TAB1


TE-l—STABILIZIRANO


j L,)|CA| TLO VAPNOM sllCA TLO VAPNOM
L
´NASIP !
J I
TEMSLjNO TLO TEME.LJNO TLO TEt^ELjr-10 TL*?


PRILOG 2 .
U prilogu 2. prikazan je vertikalni sustav izgradnje prometne površine
šumskih transportnih sustava, koji veoma često dolazi do primjene na područjima
nekih šumskih gospodarstava, s primjenom stabilizacije tla vapnom i
bez te primjene, odnosno klasičan način građenja uz upotrebu kamenog materijala.
Kako se iz navedenog priloga razabire predočena su tri tipa građenja
objekata šumskih transportnih sustava i to dva uz primjenu stabilizacije tla
vapnom, a treći bez nje, odnosno klasični način izgradnje. Tip izvedbe građenja
2-a primjenjuje se za izvlačenje drvne mase na močvarnom besputnom
terenu, zatim kod izgradnje vlaka i traktorskih staza. U ovom slučaju upotreba
kamenog materijala nije ekonomična s obzirom na njegov veliki potrošak,
kao i povremenu upotrebu tih prometnih površina, te zbog toga nije
niti prikazana u ovom prilogu. Tip građenja u prilogu 2-b predočuje izvedbu
šumske putne mreže transportnog sustava prijevoza s kolničkom konstrukci


493