DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 80     <-- 80 -->        PDF


mehanička stabilizacija,

stabilizacija pomoću vapna, cementa, letećeg pepela, šljake i
zgure, odnosno smjesom dvaju ili više vezivnih sredstava,

stabilizacija ugljikovodičnim vezivnim sredstvima (bitumenski
i katranski proizvodi ili smjese ugljikovodičnih veziva s vapnom,
cementom i si.),

stabilizacija pomoću različitih kemijskih sredstava npr. RRP-a
odnosno organskih ili anorganskih soli (sulfatne podlužnice,
fosforne kiseline, vještačke ili prirodne smole, higroskopske
soli itd.).
Na temelju izloženog vidljivo je, da postoji mnogo metoda stabilizacije
tla, no uzet će se u razmatranje građenje, gdje dolazi do učvršćenja tla stabilizacijom
pomoću vapna, a ujedno zbog usporedbe klasični način izvedbe.


Kako je poznato objekti šumskih transportnih sustava su privredni objekti,
a troškovi njihove izvedbe i održavanja terete proizvodnju i uključeni
su u cijenu proizvoda. Zbog toga kod izgradnje tih objekata od prvenstvenog
su utjecaja biološko-ekonomski, odnosno eksploatacijsko-organizacijski činioci,
dok su ostali činioci kao npr. tehnički, češće od manjeg značenja i realiziraju
se ukoliko je to nužno potrebno. U svakom slučaju nastoji se što više smanjiti
troškove izgradnje objekata i time postići što veći stupanj ekonomičnosti. U
nastojanju da se tome zahtjevu udovolji, nužno je kod izgradnje objekata
šumskih transportnih sustava uzeti u obzir slijedeće gospodarske principe
šireg značenja:Projektnom koncepcijom nužno je predvidjeti upotrebu lokalnih
materijala kao osnovnih, a ostale koje treba dopremati iz
većih daljina, kao dopunske. Primjena novih materijala je
opravdana u slučaju konkurentne prednosti.

Izabrani tip izgradnje objekta treba riješiti optimalno prema
funkcionalnim odnosno prometnim potrebama.

Izgradnju građevnog objekta nužno je izvesti uz upotrebu optimalne
tehnologije izvođenja.
Navedeni principi služe kao okvirna podloga kod planiranja, projektiranja
i izvedbe različitih objekata šumskih transportnih sustava, jer su uvjetni
elemenat uspješne racionalizacije. Uz pretpostavku da se izgradnja vrši
u šumskim predjelima deficitarnim s kamenim materijalima i da su laboratorijska
ispitivanja dala pozitivne rezultate, tada treba utvrditi da li taj način
udovoljava zahtjevima gospodarskih principa građenja, koji su naprijed
izloženi.


Upotreba stabilizacije tla vapnom omogućuje korišćenje lokalnog materijala
kod izgradnje objekata infrastrukture šumskih transportnih sustava u
nizinskim predjelima bez kamena, što je osnovni princip uspješnog građenja.
Na taj način nije potrebno dopremati kameni materijal iz većih daljina, ako
takav ne postoji na gradilištu, pa se time smanjuju troškovi transporta.


Ispravnom i solidnom izvedbom gradnje uz upotrebu stabilizacije tla vapnom,
postiže se potrebno učvršćenje prometne površine za odvijanje prometa,


492