DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Tako npr. na inicijativu Z. Motala, upravnika Šumarije Vrbovec, koji je izvodio
radove pored M. Frče, izgrađen je na području Šumskog gospodarstva
»Mojica Birta« u šumskom predjelu Šikava godine 1970. primjenom stabilizacije
tla pomoću vapna, put duljine 0,4 km, zatim godine 1971. u predjelu
Arsenovac put duljine 2,2 km s odvojkom od 1,13 km, te iste godine u predjelu
Bolčanski Lug put duljine 2,0 km. Da bi se što više uveo takav način
izgradnje, organizira se godine 1974. na »Simpoziju o mehanizaciji tehnoloških
procesa u suvremenim sistemima gospodarenja šumama« u Bjelovaru,
prikaz izvođenja svih radova kolničke konstrukcije šumskih putova stabilizacijom.
Na tom simpoziju sudjeluju ne samo šumarski stručnjaci, nego i
stručnjaci Instituta građevinarstva Hrvatske Zagreb, te Kemijskog kombinata
Chromos-Katran-Kutrilin, Zagreb.


Vrijedno je spomenuti da je god. 1976. primjenom stabilizacije tla vapnom
izgrađena na području Š. G. Slavonska Požega pokusna dionica šumskog
puta »Breja« duljine 1,3 km prema projektu L. Vujića, a uz suradnju V.
Frantza.


Iz tog proizlazi, da se od godine 1968. primjenjuje stabilizacija tla vapnom
kod nas u izgradnji šumskih transportnih sustava. No kakovo je sada
stanje, odnosno u kakovom je stadiju napredovanja, i s kojim poteškoćama
te problematikom se susreću šumarski stručnjaci operative, nastojat će se
bar donekle obrazložiti u ovom izlaganju.


3.
PRIMJENA STABILIZACIJE TLA VAPNOM NA PODRUČJU
ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SUSTAVA
Da bi se moglo prikazati područje primjene stabilizacije tla vapnom, potrebno
je u prvom redu dati definicije i podjelu šumskih transportnih sustava
s tehničko-gospodarskog stajališta eksploatacije šumskih predjela.


Transportni sustav je kompleks stabilnih prometnih sredstava, mobilnih
prometnih sredstava i tehnike eksploatacije u svrhu ostvarenja namjenjene
mu funkcije. Ta tri elementa određuju funkcije pojedinih transportnih sustava
u skladu s potrebama i načinom gospodarenja šumama.


Prvi elemenat su stabilna prometna sredstva, a pod tim sredstvima podrazumjeva
se infrastruktura i njezini objekti. Drugi elemenat su mobilna
prometna sredstva, koja za prijenos drveta primjenjuju osovinska vozila,
vučne naprave i ostale uređaje transporta. Trećim elementom obuhvaćena je
tehnika eksploatacije, tj. plansko-racionalni način iskorišćivanja stabilnih i
mobilnih prometnih sredstava. Taj način iskorišćivanja zavisan je o tipu i
vrsti stabilno-mobilnih sredstava, odnosno tehnologiji rada.


Ako se kao prag razdiobe procesa transporta uzme u obzir pomoćno stovarište,
gdje se susreću dvije faze transporta, tj. izvlačenje i prijevoz, tada
se mogu razlikovati dva transportna sistema:transportni sustav izvlačenja,

transportni sustav prijevoza.
Na osnovi prednjeg izlaganja u prilogu 1. sastavljena je podjela transportnih
sustava i donesen je prikaz primjene stabilizacije tla vapnom.


490