DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 67     <-- 67 -->        PDF

POŽAR — NAJVEĆI NEPRIJATELJ ŠUME


A. BIŠCEVIC
SAŽETAK. Uvodno autor informira o stalnom porastu brojašumskih požara te o veličini izgorjele površine. Navodi da se ta
pojava javlja u čitavom svijetu i da je posljedica sve intenzivnijegkorišćenja šuma za odmor (rekreaciju) u razvijenim zemljama, a
u zemljama u razvoju požari su posljedica povećane privredne aktivnosti.
Dalje se prikazuje broj i veličina šumskih požara u Jugoslaviji
i u nekim evropskim zemljama. Na kraju autor prikazuje
suvremenu tehniku otkrivanja i gašenja šumskih požara u SSSR-u
i SAD te zakonske mjere koje se poduzimaju i pomoću kojih se
nastoji suzbiti povećana opasnost za šume. Posebno se ističe ulogapropagande i preventive budući da same zakonske sankcije ne
daju zadovoljavajuće rezultate. U toj djelatnosti posebno mjestoimaju društveno-političke organizacije čijom se djelatnošću mogupostići vidni rezultati, (op)


UVOD


U suvremenom industrijskom i urbanom društvu šume imaju veliki ekonomski,
zaštitni i turistički značaj. Međutim, ovo prirodno bogatstvo ima i
brojne neprijatelje među kojima, vjerojatno, najveću opasnost predstavljaju
požari čije su posljedice mnogostruke i često nesagledive.


Zbog porasta ugroženosti šuma i broja šumskih požara koji su zabilježeni
posljednjih godina na svim kontinentima zemljine lopte (informacija
FAO), preduzimaju se sve moguće mjere da se spriječe uzroci ove štetne pojave.
Njeno kasnije obuzdavanje, i pored svih napora, ne daje željene rezultate
i za sobom ostavlja trajne i teške posljedice. U razvijenim zemljama
porast ugroženosti od požara rezultat je povećanih potreba stanovništva za
rekreacijom i odmorom u šumi, dok je u zemljama u razvoju porast povezan
s povećanjem privredne aktivnosti i rastućeg korištenja šumskog bogatstva.


Prema svjetskoj statistici svake godine u šumskim požarima izgori do
2 miliona ha šume. Najviše šume progutaju požari u SAD — 800 hiljada ha,
u Kanadi 400 hiljada ha i u Australiji 150—180 hiljada ha šume. U Evropi
prvo mjesto po šumskim požarima pripada Italiji, gdje od ukupno 6,2 miliona
ha šume požar svake godine uništi oko 45 hiljada ha šume, zatim dolazi Francuska
sa 35 hiljada ha i Španija sa 27 hiljada ha. U Jugoslaviji je u razdoblju
od 1972—1974. godine u prosjeku svake godine izgorjelo oko 8,5 hiljada
ha šume, a materijalne štete iznosile su u prosjeku 21,3 miliona dinara godišnje.


479
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Prema mišljenju eksperata FAO, najveća ugroženost od šumskih požara
postoji u zemljama Sredozemnog mora (gdje pripada i naša Jadranska obala
sa širim zaleđem), u rajonima afričkih savana i u četinarskim šumama Srednje
Amerike.


U SAD udarom groma nastaje prilično velik broj požara, dok je u Evropi
taj uzrok gotovo zanemaren. Većina požara u Evropi izazvana je ljudskim
faktorom, bolje reći nepažnjom i nehatom izletnika, turista i ostalih posjetilaca
šume i otvorenog prostora. Na ovaj zaključak upućuju i zvanične statistike
u kojima su tačno određeni uzročnici šumskih požara.


ŠUMSKI POŽARI U JUGOSLAVIJI


Naši statistički podaci za razdoblje od 1972—1974. godine pokazuju da
je u Jugoslaviji bilo u prosjeku 580 požara godišnje. Za najveći broj požara
uzroci su neutvrđeni, zatim odmah slijedi nepažnja, dječja igra, namjerno paljenje
itd. Međutim može se s velikom sigurnosti pretpostaviti da je u kategoriji
»neutvrđeni uzroci«, najvjerojatnije zastupljen veliki procenat požara
iz nehata, za koje se to nije moglo i utvrditi.


Ukupne površine zahvaćene požarom u ovom razdoblju zauzimale su
25451 ha površine ili 0,29 % od ukupne šumske površine Jugoslavije. Prema
tome prosječno je godišnje izgorjelo 8520 ha šume ili 0,1 % od ukupne površine
šuma koja iznosi 8,61 milion ha. Ukupne materijalne štete za tri evidentirane
godine iznosile su 63,851 miliona dinara ili u prosjeku 21,284 miliona
dinara godišnje.


Ako se izuzme 1946. godina kada je samo u Bosni i Hercegovini zabilježeno
911 šumskih požara na površini od 30.000 ha i izgorjelo ili nagorjelo
2,350.000 ma drvne mase, onda je broj požara i u našoj zemlji u porastu a
zahvaćene površine i materijalne štete sve veće. Na ovo upućuju i podaci iz
razdoblja 1955. do 1962. godine kada je u prosjeku godišnje izgorjelo 5326 ha
i razdoblja od 1970. do 1974. godine kada je u prosjeku izgorjelo 8.047 ha šume
godišnje, da bi ovaj prosjek iznosio već u razdoblju od 1972. do 1974. godine


8.520 ha godišnje (tab. 1).
Šumski požari postaju sve ozbiljniji problem i mnogih drugih evropskih
zemalja, o čemu dajemo prikaz po nekim državama.


ŠUMSKI POŽARI U EVROPI


Statistika zemalja Evrope bilježi stalni porast broja, zahvaćene površine
i materijalne štete od šumskih požara (tabela 2). U Italij i je u razdoblju
od 1964. do 1973. izgorjelo oko 450 hiljada ha ili oko 7,3 % ukupne površine
šuma što iznosi u prosjeku gubitak površine od 0,73% godišnje. Požari su
se najčešće javljali u oblasti Sredozemlja — Sardinija, Sicilija, Napulj i Đenovski
zaljev, u Jadranskom priobalnom području — Bari, Brindizi, Firenca,
Venecija i Trst.


Veoma česti požari izbijaju i u visokourbaniziranim i industrijaliziranim
zonama Torina, Milana, Firence itd. Na osnovu dosadašnjih iskustava u Italiji
su sačinili skalu o realnoj i potencijalnoj ugroženosti pojedinih regiona.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 69     <-- 69 -->        PDF

BROJ, POVRŠINA (u ha) I MATERIJALNE ŠTETE U 000 DINARA
OD ŠUMSKIH POŽARA U JUGOSLAVIJI


SFR Jugoslavija
Broj
Površina
Štete


SR Bosna i Hercegovina
Broj
Površina
Štete


SR Crna Gora
Broj
Površina
Štete


SR Hrvatska
Broj
Površina
Štete


SR Makedonija
Broj
Površina
Štete


SR Slovenija
Broj
Površina
Štete


SR Srbija — uže područje
Broj
Površina
Štete


SAP Vojvodina
Broj
Površina
Štete


SAP Kosovo
Broj
Površina
Štete


** nema podataka


1972.


616
6 731
24 626


126
688
1323


16
58
140


301
3 205
6172


**
**
150


123
1499
2 209


**


124
2 340


50
1157
11701


**
**
591


1973.


666
12 286
19 586


46
167
299


41
478
1368


386
7 384
7 963


**
**
633


168
2 559
1902


**


209
411


25
1489
6 327


* *


683


1974.


457
6 544
19 639


**
**
374


65
1272
263


281
4 451
15 752


**
**
156


68
435
701


**
69
1895


34
317
440


9
**
58


Tabela 1.


UKUPNO


1739
25 561
63 851


172
855
1996


122
1808
1771


968
15 040
29 887


**
**


939


359
4493
4 812


**
402
4 646


109
2 963
18 468


9
**
1332


Ova skala se zasniva na većem broju pokazatelja kao što su gustina naseljenosti,
stepen urbanizacije, industrijalizacije, turističke aktivnosti itd. U razdoblju
od 1965. do 1971. godine u Italiji je u prosjeku izgorjelo 38.500 ha
šume godišnje čime se izgubilo 0,62% od ukupne površine šuma.


U Francuskoj je u razdoblju od 1960. do 1973. godine u prosjeku godišnje
nestajalo u plamenu 35.000 ha šume, od čega otpada 26.000 ha na šume
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 70     <-- 70 -->        PDF

BROJ I POVRŠINA (u ha) ŠUMSKIH POŽARA U EVROPI


Tabela 2.


1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973.
Francuska
Broj
Površina
1519
59 716
1274
15 692
1 996
26 376
1768
19 235
1662
18 046
1902
61230
2 423
19710
2 37616441
6 274
65 101
SR Njemačka
Broj
Površina
533
529
552
355
1 133
1063
2 006
2 159
1477
1545
797
762
3 510
4 431
Italija
Broj
Površina
2 320
23 504
3 338
42 107
3 523
42 966
3 444
38 358
2 300
18 108
2 974
26 839
6 723
71390
Holandija
Broj
Površina
95
70
47
17
111
73
238
172
121
90
215
467
152
125
Belgija
Broj
Površma
66
138
32
33
90
191
186
810
81
160
78
130
299
2 186
Luksemburg
Broj
Površina
4
3
0
0
4
5
8
5
4
5
0
0
15
9


EVROPA — 6
Broj 4 537 5 243 6 857 7 650 5 645 5 966 13 122
Površina 83 960 58 204 70 674 60 739 37 954 89 428 97 851


Sredozemlja. U razdoblju od 1965. do 1971. godine od ukupno 14 miliona ha
šume godišnje požar je uništio 31.420 ha šumske površine, čime je uzrokovao
smanjenje ukupne površine šuma za 0,23% godišnje. Treba dodati da je godišnji
procent ukupnog gubitka šumske površine u području Sredozemlja
daleko veći i iznosi 1,3% od ukupne površine koja se prostire na 2 miliona
ha. Najosjetljivije zone u Francuskoj su Ažurna obala, Korzika, Langiedok-
Rusilon i predjel Landa.


Daleko manja opasnost od šumskih požara je u SR Njemačko j
gdje od ukupne šumske površine (7,2 miliona ha) u prosjeku izgori godišnje


1.430 ha, što je i razumljivo obzirom na klimu, frekvenciju turista u šumama
i na otvorenom prostoru, relativno mali priliv turista u ljetnjem kritičnom
periodu itd. Ipak i u toj zemlji dogodio se katrastrofalan požar, koji je
harao u pokrajini Donja Saksonija u SR Njemačkoj od 8. do 17. kolovoza 1975.
godine. Poslije veoma toplog i suhog perioda u srpnju mjesecu i tropskih
vrućina početkom kolovoza s maksimalnim dnevnim temperaturama do
+ 35 °C i vlažnosti vazduha ispod 20%, pojavilo se 8. kolovoza 1975. godine
više desetina malih i nekoliko velikih požara u okruzima Lüchow-Dannenberg,
Celle i Gifhorn. U gašenju požara učestvovale su vatrogasne jedinice ovesusjednih Pokrajina, vojne i pogranične jedinice, britanske pionirske jedinice,


ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 71     <-- 71 -->        PDF

vojne tehničke službe, nekoliko stotina vatrogasnih kola, više desetina helikoptera
i aviona, kao i specijalni avioni za gašenje požara francuske proizvodnje
sa rezervoarom od 4500 litara vode. Fotos snimljen sa satelita pokazivao
je dimom zastrtu atmosferu dužine 80 km i širine 12 km.


Ukupno je izgorjelo 8.300 ha šume, od čega 3/4 privatne i 1/4 državne,
a vjerovatno je velike štete pretrpjela i divljač u ovoj regiji. U ovim požarima
život je izgubilo i pet vatrogasaca. Ukupne materijalne štete procijenjene
su na 100 miliona njemačkih maraka.


Prema navodima policije od 120 šumskih požara u Donjoj Saksoniji, u
30 slučajeva utvrđeno je namjerno paljenje. Iako je u ovoj Pokrajini za posljednjih
10 godina bilo u prosjeku 230 šumskih požara godišnje, na prosječnoj
površini od 380 ha i godišnjom štetom od 1,3 miliona maraka, ovaj posljednji
požar je bez presedana u istoriji SR Njemačke.


Veliki požari u šumama Donje Saksonije pokazali su da je, između ostalog,
jedan od uzročnika nastalih šteta ogromnih razmjera bila nedovoljna i
neusavršena povezanost, kako u sistemu spriječavanja, tako i u toku akcije
gašenja. Ova činjenica je podstakla šumarske vlasti u federalnoj vladi i Pokrajinama
da donesu odluku o stvaranju vlastitog sistema radio veza pod nazivom
»RADIO SUMA« (Funkwelle Forst).


Radio sistem radi na ultrakratkom valu 4 m i služi ne samo za svrhe
spriječavanja i gašenja šumskih požara, već također i za osiguranje veze u
drugim važnim poslovima kao što su nesreće pri radu u šumi, normalnu privrednu
djelatnost, nadzor nad kretanjem turista na šumskim područjima itd.


Stalni porast šumskih požara bilježi i statistika u Poljskoj . Tako je
u periodu od 1961. do 1965. godine evidentirano u prosjeku godišnje 1298 požara,
a slijedećih pet godina (1965. do 1970.) već je bilo svake godine po 1570
požara. Posljednjih godina evidentirano je godišnje 2130 požara, pri čemu je
u 1974. godini zabilježen rekordan broj od 2551 šumski požar.


Uzrok požara u 40,6",o slučajeva je nepažnja ljudi. I onih 36,8% požara
za koje nije službeno utvrđen uzrok smatra se da su najvećim dijelom
izazvani neopreznim postupanjem s vatrom. Blizu 65 % požara zabilježeno
je u mladim borovim šumama koje su najugroženije od požara, zatim slijede
lakozapaljive trave, suho granje itd.


Velik broj šumskih požara u Poljskoj nastaje u blizini cesta i željezničkih
pruga. Požari unište svake godine u prosjeku oko 3000 ha šume (podaci
od 1971. do 1974. god.) ili 0,036",o od ukupne površine šuma koja iznosi 8,385
miliona ha. To je ogromna materijalna šteta koja se ne može mjeriti samo
novcima.


Šumarska služba u Poljskoj čini velike napore da štete svede na što manju
mjeru. U toku 1974. godine publikovano je 800 hiljada plakata, letaka,
brošura, održano 6500 predavanja posvećenih zaštiti šuma od požara. U toj
godini ukupna naklada propagandno-odgojnih materijala prelazi 1,2 miliona
primjeraka. Pored toga, stvaraju se protivpožarni pojasevi, organizuju mjere
osmatranja i uzbune, dopunjuje oprema požarnih straža sredstvima prilagođenim
za gašenje požara u šumi kao i savremena sredstva veze. Iako zaštita
šuma od uništenja i požara košta mnogo, smatraju da neće biti u potpunosti
efikasna ukoliko se ljudi ne počnu ponašati u šumi i u opšte na otvorenom
prostoru onako kako je to neophodno i konačno kako su to dužni i da čine.


483
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Situacija nije ništa bolja ni u Slovačkoj . Tako je, na primjer, u toku
1974. godine zabilježeno 176 šumskih požara u kojima je jedna osoba poginula
a sedam ranjeno, pričinjena šteta od 5,5 miliona kruna. Najčešći uzroci
požara su paljenje trave i neugašene vatre u prirodi koju ostavljaju neodgovorni
izletnici.


I u Španjolsko j je zabilježen porast broja šumskih požara, zahvaćenih
površina i ukupne materijalne štete (tabela 3.). U razdoblju od 1961.
do 1974. godine požar je uništio u prosjeku oko 27.000 ha šume godišnje. Samo
u 1974. godini procijenjene materijalne štete su iznosile 2,3 milijarde pezeta.
Najviše požara bilježi područje Sredozemlja — 43 % od čega 56 % otpada
na vrlo urbanizirani i turistički razvijeni region Barcelone. Obzirom da se
u Španjolskoj u prosjeku godišnje pošumi oko 100.000 ha goleti proizlazi da
šumski požari svake godine smanjuju ovu površinu za 25 %.


BROJ I POVRŠINA (u ha) ŠUMSKIH POŽARA U ŠPANJOLSKOJ
Tabela 3.


Godina Broj požara Novo pošum- Uništene površine u ha
ljavanje (ha)
Pošumljeno Nepošumljeno Ukupno


1961 1680 105 340 34 506 12 195 46 701
1962 2 022 94136 23 911 31571 55 482
1963 1302 105 456 13 279 9 400 22 679
1964 1645 103 879 16 671 13 727 31 398
1965 1646 100 693 21777 16 241 38 018
1966 1443 95 857 24 644 24 710 49 354
1967 2 299 93 494 33 930 42 645 76 575
1968 2109 85 473 20 547 36 081 56 628
1969 1494 106 084 19 296 34 423 53 719
1970 3 203 111370 34 330 52 994 87 324
1971 1714 106 856 13194 21751 34 945
1972 2148 94 905 18 048 39 235 57 283
1973 3 765 95 891 40 559 54 698 95 257
1974 3 980 93 000 63 000 81000 144 000


Najveća ugroženost šuma u SSSR-u zabilježena je u području Lenjingrada
gdje prosječni godišnji broj šumskih požara dostiže do dvije hiljade,
zatim u području Irkutska sa 1250 do 2000 požara, u šumama autonomne Republike
Karelije 750 do 1650 požara itd. U lipnju 1974. godine izbio je u Sajanskoj
tajgi (Istočni Sibir) veliki šumski požar koji je, između ostalog, uništio
velik broj radničkih naselja u šumi i sektor elektrificirane željezničke
pruge.


Lenjingradsko područje spada u red najugroženijih okruga od šumskih
požara u Sovjetskom Savezu. Zauzima površinu od 6 miliona ha šuma. Za
zaštitu šuma od požara služi 150 specijalnih traktora i kamiona, 5 aviona,
102 osmatračnice požara i nekoliko hiljada šumskih radnika. Ljudstvo na
zemlji upotpunjuju padobranske grupe i avionske posade koje su zaposlene
tokom cijele godine.


SSSR raspolaže dobro organiziranim sistemom otkrivanja i gašenja šumskih
požara. Sistem otkrivanja požara oslanja se na stalno izviđanje iz vazduha
prostranih šumskih područja. Centralna zračna baza za cijeli Sovjetski
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Savez nalazi se u mjestu Puškino i odgovorna je za iznajmljivanje, razmještaj
i iskorištavanje aviona i helikoptera namijenjenih za zaštitu šuma od požara
(200 mašina i 300 helikoptera). Avionima i posadama upravlja se iz centralne
baze Puškino. Cijeli SSSR je podijeljen na 14 regionalnih zračnih baza, koje
raspolažu vlastitom tehničkom pozadinom i školovanim posadama. Pored povezanosti
s centralnom bazom u mjestu Puškino, regionalne baze su obavezne
da održavaju stalne radne kontakte s nadležnim šumarskim poduzećima. Protivpožarna
oprema u SSSR-u je suvremena i vrlo funkcionalna.


U zaštiti Sovjetskih šuma od požara zaposleno je osim ekipa na zemlji
i oko 2400 padobranaca i 4500 članova helikopterskih ekipa. Njihova oprema
je veoma raznovrsna. Dio ekipa opremljen je eksplozivnim materijalom koji
služi za stvaranje zaprečnih pojaseva okolo požara. Eksplozivni materijal pod
nazivom »korditu« ima oblik 20 metarskog konopca koji eksplozijom stvara
rov širine oko 40 cm i dubine 10 do 15 cm. Oko 1800 padobranaca ima miner-
sku pripremu i ovlaštenje za primjenu eksplozivnih materijala.


Helikopteri K-26 su opremljeni rezervoarom vode za gašenje čija zapremina
iznosi oko 380 litara. Ta voda se upotrebljava za gašenje požara uporedo
sa intervencijom ekipa za gašenje požara prebačene helikopterom. U SSSR-u
se ne primjenjuje gašenje požara avionima sa rezervoarom za vodu, jer izvedeni
pokusi sa ovom vrstom mašina nisu dali zadovoljavajuće rezultate u
Sovjetskim uslovima.


U SSSR-u se ne primjenjuju tako mnogo (kao u SAD) protupožarna
kemijska sredstva. Jedino kemijsko sredstvo je freonova emulzija koja se
izbacuje na vatru pomoću malih pumpi ili ručnih zaprašivača. Emulzija je
mješavina sastavljena od 10% freona i 90% vode. Njena trajnost iznosi 4
do 5 sati. Primjena kemijskih sredstava s dužim djelovanjem smatra se sumnjivim
u Sovjetskim uslovima. Za propagandno-preventivne akcije uključena
su sva sredstva masovnog informiranja kao što su štampa, radio, televizija,
škole itd.


SUVREMENA SREDSTVA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA


I pored najsavremenijih sredstava koja se danas upotrebljavaju za gašenje
šumskih požara, nastale štete su ogromne i često nemjerljive zbog specifičnih
funkcija koje šuma, pored proizvodnje drvne mase, obavlja i u prostoru.
U posljednje vrijeme koriste se i specijalni avioni-cisterne ili kako ih
popularno zovu »vodni bombarderi« koji istresaju vodu na centre vatrene
stihije. Za ovakav način gašenja požara Kanađani su konstruirali poseban
avion-Anfibiju Canadair-Cl-215. Poslije starta avion se spušta na vodenu
površinu po kojoj klizi i napaja rezervoar zapremine 5400 litara vode. Odmah
leti na mjesto požara i tamo je izbacuje praveći manevar dok ne isprazni
teret. Sličan avion proizveli su i u Francuskoj s rezervoarom od 4500 litara
vode koji je također namijenjen specijalno za gašenje šumskih požara.


U posljednje vrijeme šumari u SAD upotrebljavaju pri otkrivanju požara
letilicu tzv. »rokonesase«. Ustvari radi se o malim izviđačkim avionima
bez pilota s rasponom krila 2 m u kojima su ugrađeni instrumenti za automatsko
registrovanje toplote i vlažnosti zraka nad mjestom požara. Ove po
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 74     <-- 74 -->        PDF

datke prenose preko radio veze službi za organizaciju pri gašenju šumskih
požara. Za izviđanje mnogo koriste i helikoptere kao i druge tipove malih
izviđačkih aviona.


Međutim, ovdje se pojavljuje i problem da li se isplati držati specijalne
i skupe avione koji služe jednom u nekoliko godina ili možda jednom u desetak
godina. Za gašenje već pomenutog požara u Donjoj Saksoniji iznajmili
su avione iz Francuske jer, nebi im se, u njihovim uslovima, isplatilo da drže
vlastite. Ovome ide u prilog i činjenica da su ovo vrlo mobilna sredstva koja
na poziv veoma brzo stižu na lice mjesta i s velikih udaljenosti.


UMJESTO ZAKLJUČKA


Ipak, i pored najsuvremenijeg planiranja, informacija, organizacije i tehnike
gašenja šumskih požara, očito je da njihov broj stalno raste a štetne
su posljedice sve veće i teže. Ni kaznene mjere nisu dale očekivane rezultate,
iako se sve više poseže i za ovim sredstvima zaštite. U Francusko j su
za posjetioce šuma zaveli veoma stroge propise i mjere. Tako, je na primjer,
u šumi zabranjeno pušiti a za jednu zapaljenu cigaretu plaća se kazna od
180 do 300 franaka.


I pored najmodernijih tehničkih sredstava, ipak najznačajniji činioci u
borbi protiv šumskih požara jesu i ostaju preventivne mjere protiv subjektivnih
uzročnika. One treba da postanu svakodnevna briga ne samo samoupravnih
interesnih zajednica u oblasti protivpožarne zaštite, šumarskih organizacija,
civilne zaštite, sredstava javnog informiranja, obrazovnih institucija
i drugih, već cijelog našeg samoupravnog socijalističkog društva koje
treba da još više učini na propagandi i odgoju građana i omladine, a društvena
samozaštita da postane moćan općenarodni faktor u svim društvenim
strukturama i na cijelom jugoslavenskom prostoru.


LITERATURA


Biddison , L. R. (1975.): USA — USSR Cooperation in Forest Fire Protection;
Fire Management, Nr 4, USA.


Blais , R. (1976.): Les incendies de forets en France; Les incendies de forets,
Numero special de la Revue forestiere francaise, tome 1, Nancy.


Br os s mann , L. (1975.): Chronik des Katastrophen — Feuers in Niedersachsen;
Allgemeine Forst Zeitschrift, No 36, München.


Draborczyk , St. (1975.): Temat wciaz aktualni; SYLWAN, No 11, Warszawa.


Drago, F., De Bei, P. (1974.): Carta della gravita Potenziale e carta della gravita´
reale degli incendi boschivi; Ministero doli agricoltura e delle foreste,
Roma.


Redžić, Drag.: Požari i štete u 1972., 1973. i 1974. godini; Protivpožarna zaštita,
br. 3/73, 5/74, i 5/75; Vatrogasni savez Jugoslavije, Beograd.


Velez, R. (1976): Les feux de forets en Espagne; Les incendies forets, Numero
special de la revue forestier francaise, tome i, Nancy.


Ž i v o j i n o v i ć, D., Grujić , D. (1975.): Problemi šumskih požara i organizacija


protivpožarne službe u Jugoslaviji; Jugoslavensko savjetovanje o zaštiti šuma


od požara, Beograd.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 75     <-- 75 -->        PDF

ZUSAMMENFASSUNG


Feuer — der grösste Feind des Waldes


Einleitend gibt der Autor Mitteilung über die ständige Zunahme der Anzahl
der Waldbrände sowie über die Grösse der Brandflächen an. Er berichtet, das«
dieses Phänomen in der ganzen Welt auftritt, und dass dies eine Folge immer
intensieverer Nutzung des Waldes für Erholungszwecke (Rekreation) in entwickelten
Ländern ist, während in Entwicklungsländern die Waldbrände die Folge
einer gesteigerten wirtschaftlichen Aktivität sind. Ferner gibt er die Zahl und
Grösse der Waldbrände in Jugoslawien sowie in einigen europäischen Ländern
an. Abschliessend berichtet der Autor über die moderne Technik der Vorbeugung
und Bekämpfung der Waldbrände in der UdSSR und den USA sowie die gesetzlichen
Massnahmen, die unternommen werden und mit Hilfe derer man ist bestrebt,
die wachsende Waldgefährdung zu bekämpfen. Namentlich wird die Rolle
der Propaganda und der Vorbeugung hervorgehoben, da die gesetzlichen Zwangsmassnahmen
und Strafen nicht zufriedenstellende Resultate ergeben. In diesem
Wirkungsbereich wird ein besonderer Platz der gesellschaftlich-politischen Institutionen
eingeräumt, durch deren Aktivität sichtbare Resultate erreicht werden
können.


Primljeno 2. Ill 1977.
Ahmed BIŠČEVIĆ, dipl. inž. šum.
Sarajevo


PRAKTIČKI MANUALI — U PRODAJI!


Prilikom izrade Šumskoprivrednih osnova, osnova gospodarenja
i programa za unapređivanje šuma (Narodne Novine SRH br. 13/76
od 8. IV. 1976. g.) služite se i koristite praktične manuale:


1.
MANUAL ZA OPIS SASTOJINA I EVIDENCIJU IZVRŠENIH
TERENSKIH RADOVA OGT-1 45.— din
2.
MANUAL ZA PRIMJERNE POVRŠINE
I TOTALNU KLUPAŽU 45.— din
Manuali sadrže 112 stranica vel. 21 X 15 cm i povezani su u tvrde
korice s platnenim hrbatom.
Narudžbe prima:


SAVEZ INžIiNJERA I TEHNIČARA
Bankovni račun: ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
30102-768-6249 HRVATSK E


Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefoni: 444-206 i 449-686