DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 67     <-- 67 -->        PDF

POŽAR — NAJVEĆI NEPRIJATELJ ŠUME


A. BIŠCEVIC
SAŽETAK. Uvodno autor informira o stalnom porastu brojašumskih požara te o veličini izgorjele površine. Navodi da se ta
pojava javlja u čitavom svijetu i da je posljedica sve intenzivnijegkorišćenja šuma za odmor (rekreaciju) u razvijenim zemljama, a
u zemljama u razvoju požari su posljedica povećane privredne aktivnosti.
Dalje se prikazuje broj i veličina šumskih požara u Jugoslaviji
i u nekim evropskim zemljama. Na kraju autor prikazuje
suvremenu tehniku otkrivanja i gašenja šumskih požara u SSSR-u
i SAD te zakonske mjere koje se poduzimaju i pomoću kojih se
nastoji suzbiti povećana opasnost za šume. Posebno se ističe ulogapropagande i preventive budući da same zakonske sankcije ne
daju zadovoljavajuće rezultate. U toj djelatnosti posebno mjestoimaju društveno-političke organizacije čijom se djelatnošću mogupostići vidni rezultati, (op)


UVOD


U suvremenom industrijskom i urbanom društvu šume imaju veliki ekonomski,
zaštitni i turistički značaj. Međutim, ovo prirodno bogatstvo ima i
brojne neprijatelje među kojima, vjerojatno, najveću opasnost predstavljaju
požari čije su posljedice mnogostruke i često nesagledive.


Zbog porasta ugroženosti šuma i broja šumskih požara koji su zabilježeni
posljednjih godina na svim kontinentima zemljine lopte (informacija
FAO), preduzimaju se sve moguće mjere da se spriječe uzroci ove štetne pojave.
Njeno kasnije obuzdavanje, i pored svih napora, ne daje željene rezultate
i za sobom ostavlja trajne i teške posljedice. U razvijenim zemljama
porast ugroženosti od požara rezultat je povećanih potreba stanovništva za
rekreacijom i odmorom u šumi, dok je u zemljama u razvoju porast povezan
s povećanjem privredne aktivnosti i rastućeg korištenja šumskog bogatstva.


Prema svjetskoj statistici svake godine u šumskim požarima izgori do
2 miliona ha šume. Najviše šume progutaju požari u SAD — 800 hiljada ha,
u Kanadi 400 hiljada ha i u Australiji 150—180 hiljada ha šume. U Evropi
prvo mjesto po šumskim požarima pripada Italiji, gdje od ukupno 6,2 miliona
ha šume požar svake godine uništi oko 45 hiljada ha šume, zatim dolazi Francuska
sa 35 hiljada ha i Španija sa 27 hiljada ha. U Jugoslaviji je u razdoblju
od 1972—1974. godine u prosjeku svake godine izgorjelo oko 8,5 hiljada
ha šume, a materijalne štete iznosile su u prosjeku 21,3 miliona dinara godišnje.


479