DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 65     <-- 65 -->        PDF

U fazi gašenja šumskih požara, te za nadziranje garišta, dobri rezultati
su postignuti IC skenerima manjih dimenzija, koji se primjenjuju iz helikoptera,
kao što je na pr. AGA-Optronic Thermovision 750/Superviewer, te
bi i o tome kod modernizacije protupožarne službe trebalo voditi računa.


Da bi se mogli donijeti konačni zaključci o primjenljivosti tehnika daljinske
detekcije kod nas, trebalo bi cijeli problem razmotriti s financijske
strane, te ispitati mogućnosti pojedinih metoda i aparatura u našim uvjetima.
Međutim za uspjeh primjene opisanih metoda osobito bi bilo važno da se
obave i određene organizacione predradnje u zajednici s nekim drugim službama
(civilno zrakoplovstvo, narodna obrana), kako bi se omogućilo dobivanje
potrebnih podataka brzo i na vrijeme, jer od izbijanja požara do poletan
ja aviona te do isporuke gotovih snimaka (fotograma ili termograma)
ovdje vrijeme treba mjeriti satima, a ne kojom višom jedinicom.


LITERATURA


1.
Günther , R. (1972): Remote Sensing in der Geologie, Forschungsbericht
W 72—28, UNI Clausthal, 212 str.
2.
Hildebrandt , G. (1976): Thermal-Infrarot-Aufnahmen zur Waldbrandbekämpfung,
Forstarchiv 47 (3), str. 45—52.
3.
Kalafadžić , Z. (1973): Današnje mogućnosti primjene fotointerpretacije
u zaštiti šuma, Šum. list 97 (5—6), str. 149—165.
4.
Kä l lim, W. (1966): Anwendung des Luftbildes bei der Waldbrandbekämpfung,
Mitt. d. Schweiz. Anstalt f. d. forstl. Versuchw. 38 (1), str. 179—183.
5.
M u r t h a, P. A. (1972): Thermal infrared line-scan imagery for forestry, For.
Man. Inst., Inf. rep. FMR-X-45, St. no. SM78, Ottawa, 46 str.
6.
Niederleitmer , J. (1976): Detecting holdover fires with AGA Thermovision
750 infrared scanner, Information Report NOR-X-151, Environment
Canada, 36 str.
7.
Schneider , S. (1974): Luftbild und Luftbildinterpretation, W. d. Gruyter,
Berlin-iNew York, 530 str.
8.
Schwidefsky, K. i F. Ackermann (1976): Photogrammetrie, B. G.
Teubner, Stuttgart, 384 str.
9.
Tice, D. i J. Euskirche n (1976): Faster and more effective forest fire
surveillance with live IR imaging superimposed on visible terrain view, Disskusion
Paper, XVI World IUFRO Congress, Oslo, 7 str.
10.
Weber , F. P. (1971): Application of airborne thermal remote sensing in
forestry, IUFRO Section 25, Freiburg i. Br., str. 75—88.
11.
Žunko , O. (1977): Šumski požari u SRH, predavanje, Seminar iz zaštite
šuma, Šumarski fakultet Zagreb.
SUMMARY


Use of thermal infra-red imagery in forest fire control


In the paper is given a description of the construction and working principles
of thermal infra-red scanners, the equipment for obtaining thermal infra-
red imagery as well as a report on the possibilities of their use in forest fire
detection, control and monitoring of burnt-out areas.