DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 64     <-- 64 -->        PDF

2. Gašenje šumskih požara: To je vrlo opsežan posao koji zahtijeva angažiranje
velikog broja ljudi i različite opreme, često na vrlo nepristupačnom
terenu i kroz duže vrijeme. Kao vrijedno pomagalo za organiziranje operacija
gašenja pokazali su se aerosnimci požarišta i njegove bliže okolice, naročito
u uvjetima kada se gašenje vrši pretežno sa zemlje. Kod toga je vrlo važno
osiguranje mogućnosti što bržeg poletanja aviona za izvršenje snimanja [4].
Pojava IC skenera predstavlja vrijedno poboljšanje tehnologije gašenja
šumskih požara. Radi velikog dima i vrućine obično nije moguć, iz zraka ili
sa zemlje, direktan vizuelan uvid u centar požara. Promatrajući na ekranu
IC skenera simultani termogram požara, rukovodioci gašenja mogu realno
ocijeniti njegove razmjere, pravovremeno uočiti nastale promjene, te donositi
ispravne odluke o načinu gašenja.


3. Nadgledanje garišta: Ugašene požare treba još neko vrijeme kontrolirati,
jer zaostale tinjajuće i podzemne vatre raspirene vjetrom mogu biti
žarišta novih požara. Pronalaženje tih zaostalih žarišta vizuelno, na temelju
vanjskih značajki, vrlo je otežano. IC skeneri su se ovdje pokazali kao vrlo
korisni i pouzdani.
4. MOGUĆNOSTI PRIMJENE DALJINSKE DEETKCIJE
U ZAŠTITI ŠUMA OD POŽARA U JUGOSLAVIJI
Učestalost šumskih požara u Jugoslaviji je u porastu, naročito radi povećanja
broja posjetilaca u šumama, koji ondje u vrijeme tjednog i godišnjeg
odmora traže mir i rekreaciju. U SRH su najugroženiji obalni pojas i okolica
velikih gradova [11]. U vezi s tim potrebno je modernizirati našu šumarsku
protupožarnu službu i organizacijski, ali i po opremljenosti uređajima za
otkrivanje i gašenje šumskih požara.


Pravovremena detekcija i dojava šumskih požara bit će kod nas moguća
dobro organiziranom opažačkom službom klasičnog tipa, te se smatra da u
toj fazi nije potrebno planiranje primjene tehnika daljinske detekcije. Naprotiv
u fazi gašenja šumskih požara i nadgledanja garišta, u svijetu se je
pokazalo opravdanim angažiranje i aerosnimaka i toplinskih IC skenera, u
ovisnosti od prilika i mogućnosti. Zato bi nadležne službe trebale kod planiranja
protupožarnih akcija voditi računa o tim pozitivnim iskustvima, te
razmisliti o oportunosti primjene tih modernih metoda i uređaja u našoj
praksi.


Za aerosnimanja na različitim fotoslojevima postoji u Jugoslaviji i tehnika
i iskusan personal na svjetskoj razini, te za uvođenje fotointerpretacije
u domeni borbe protiv šumskih požara ne bi trebalo biti poteškoća.


Koliko je autoru poznato, u Jugoslaviji IC skener posjeduje jedino poduzeće
»Industroprojekt« iz Zagreba. Ta aparatura je namijenjena za pridobivanje
termograma za geološka i hidrološka istraživanja, prospekciju rudnih
nalazišta, ustanovljavanje zagađivanja čovjekovog okoliša, itd. Uz izvjesne
modifikacije i nadopune bila bi moguća primjena i u području šumskih požara.
Zato bi trebalo imati u vidu postojanje takvog vrijednog instrumenta
u našoj zemlji, te ispitati mogućnosti njegovog uključivanja u šumarsku protupožarnu
operativu.