DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 58     <-- 58 -->        PDF

razlučivanja od 1—35 mrad (1 mrad — miliradijan je veličina pod kojom se
1 m vidi iz visine od 1 km), te termalna moć razlučivanja od 0,05 °C — 4 °C.
([1], [8]).


SI. 2. Shema toplinskog (infraorvenog) skenera: 1 — rotirajuće zrcalo, 2 — paraboličko
zrcalo, 3 — detektor, 4 — pojačalo, 5a — katodna cijev, 5b — magnetoskop,
6 — fotooptika, 7 — film.


Električni impulsi nastali iz energije primljenih elektromagnetičkih valova
su relativno slabi, te se moraju pojačati. Ovako pojačani pohranjuju se
za daljnju obradu ili na magnetičkim vrpcama ili u obliku slike. Sliku je
moguće dobiti ili osvjetljavanjem filma izravno žaruljom, čije je svjetlo proporcionalno
jačini električnih impulsa ili električni impulsi stvaraju sliku
prijeđenog terena na ekranu (katodnoj cijevi), koja se zatim registrira na filmu.
(SI. 2).


3. PRIMJENA IC SKENERA U PODRUČJU ZAŠTITE SUMA OD POŽARA
3.1 Sjedinjene Američke Države
3.1.1 Istraživanja: Američka šumarska služba (US Forest Service) počela
je od 1962. god. provoditi veliki istraživački projekt »Fire Scan«, s ciljem
poboljšanja i racionalizacije tehnike zaštite šuma od požara, osobito
njihovog što ranijeg otkrivanja. Temelj projekta sigurno su bili konstruirana
aparatura i istraživanja provedena u vojne svrhe.
Pokusi su pokazali izvanredne mogućnosti IC skenera. Tako je na pr.
registriran gorući komad trupca tlocrtne površine 0,46 m2 iz visine od 7000
m [2]. No time nije osigurano bezuvjetno otkrivanje požara. Najveći problem
je detekcija malih, tinjajućih i prizemnih požara. Pod zastorom krošanja
sklopljenih sastojina požari se mogu uočiti doduše često, ali ne uvijek.


Poznato je da IC zrake ne prodiru kroz kruta tijela, te da ih u znatnoj
mjeri apsorbiraju kišni oblaci i magla. Kroz oblake i slojeve dima prodiru
bez velikih poteškoća. Zato se snimanje već razbuktalih požara, ako ispod
letjelice nema kišnih oblaka, obavlja bez problema. Na ekranu skenera se
može pratiti razvoj požara, smjer i brzina napredovanja vatre, te na vrijeme
uočiti nastajanje novih žarišta preskakanjem iskri preko linije vatre.


Uočljivost malih požara istražena je opsežnim snimanjem malih umjetnih
vatri postavljenim u različitim sastojinama. Ti umjetni vatreni ciljevi su