DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Osim za primjenu u području borbe protiv šumskih požara IC skenerima
se vrše snimanja i u mnoge druge svrhe. Tako su termogrami primijenjeni
u pedološkim, geološkim i hidrološkim istraživanjima, za određivanje
sadržaja vode u tlu (u gornjih 50 cm), za lokalizaciju vrulja, izvora slatke
vode u priobalnom moru, za kartiranje toplinski onečišćenih područja, za
otkrivanje stresa na vegetaciji uslijed promijenjenog vodnog režima ili zagađenja
zraka, za studije u regionalnom planiranju, osobito u velikim gradskim
aglomeracijama itd. ([1], [5], [7], [8], [10]).


2. SNIMANJE TOPLINSKIM IC ZRAKAMA
2.1 Vrste zračenja s površine Zemlje
Energija, koja u obliku elektromagnetičkih valova dolazi od nekog objekta
na površini Zemlje, može biti reflektirana energija sunčevih zraka ili
vlastita emisija, na pr. topline. Ta energija je po količini i po spektralnom
sastavu tipična za pojedine objekte i pri dolasku do nekog uređaja za primanje
i registraciju zračenja stvara određenu specifičnu predodžbu tog objekta.


Kod danjeg svjetla može se uzeti da u području vidljivog (0,35—0,7 V-),
te »bližeg« IC dijela spektra, do oko 3 [x, zračenje potječe gotovo isključivo
od reflektiranih zraka. U području spektra valnih dužina 3—4,5 M- reflektirana
i emitirana energija su uglavnom u ravnoteži, dok u području više od 4,5 n
prevladava emitirana toplinska energija. Uzroci toplinskog zračenja mogu
biti različiti, na pr. pretvaranje apsorbiranog svjetla Sunca u toplinu, stvaranje
topline u samom tijelu, izmjena tvari, apsorpcija topline okolnih tijela
i si. Obzirom na energetsku bilancu samog tijela, osobito njegove površine,
te u ovisnosti od temperature okoline, toplinsko isijavanje nekog tijela po
količini i po spektralnom sastavu uvjetovano je njegovom temperaturom i
specifičnom moći isijavanja.


Zračenja u području vidljivog i »bližeg« IC dijela spektra registriraju
se većinom postupkom fotografije i to praktično samo za vrijeme dnevnog
svjetla. Kako objekti na površini Zemlje emitiraju toplinske zrake i noću,
to se odgovarajućim senzorima termička energija može registrirati i danju
i noću. Za dobivanje toplinske slike površine Zemlje s većih i velikih udaljenosti,
na pr. iz aviona ili satelita, koriste se valna područja IC zraka, koje
atmosfera ne upija, to su tzv. »atmosferski IC prozori« između 3,5—5,5 V-i
8—14 ix.


2.2 Uređaji za snimanje — skeneri
Uređaji za registraciju elektromagnetičkih zraka, koji rade na principu
različitom od fotografije, nazivaju se skener i (scanner, Abtastgerät). Oni
mogu biti kalibrirani za rad u svim valnim područjima od ultraljubičastog
do IC (toplinskog). Ovdje nas za dobivanje termograma površine Zemlje zanimaju
IC skeneri (IR scanner).


Kontinuirano, površinski, zračenja registriraju linijsk i skener i
(line scanner, Linien-Abtastgerät). Oni snimaju teren u prugama okomitim
na smjer leta zračne letjelice. Elektromagnetičko zračenje s pruga dovodi


468