DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 55     <-- 55 -->        PDF

PRIMJENA TOPLINSKIH INFRACRVENIH SNIMAKA
U ZAŠTITI ŠUMA OD POŽARA


Z. KALAFADŽIĆ
SAŽETAK: Prikaz konstrukcije i načina rada infracrvenih,
toplinskih skenera, uređaja za pridobivanje termograma (toplinskih
infracrvenih snimaka) zemljine površine, te mogućnosti njihove
primjene za rano otkrivanje šumskih požara, kao pomagala
kod gašenja, te za nadziranje garišta u cilju otkrivanja zaostalih
požara. Obzirom na pozitivna iskustva u operativnoj primjeni u
SAD, Kanadi i Zapadnoj Evropi, razmatra se mogućnost primjene
termalnih skenera i u našim uvjetima*.


1. UVOD
Učestalost šumskih požara kod nas i u svijetu u stalnom je porastu.
Šumski požari, osim što uništavanjem šuma čine velike štete šumskoj privredi,
utječu i na izostanak svih onih vrijednosti, često važnijih od drvne
mase, a koje zajedničkim imenom nazivamo »posredne koristi od šuma«.
Tehnologija borbe protiv šumskih požara stalno se usavršava. Tako su poznati
veliki zračni tankeri (na pr. Canadair CL 215 i TRANSALL) konstruirani
posebno za gašenje šumskih požara, koji mogu prenositi i iznad gorućih šuma
ispuštati velike količine vode.


Unapređenje tehnologije borbe protiv šumskih požara je i primjena daljinske
detekcije (remote sensing), tehnike koja daje informacije o objektu
od interesa bez izravnog kontakta s njim. U prvo vrijeme to je bila fotointerpretacija
aerosnimaka dobivenih sustavom aerofotokamera — film osjetljiv
na djelovanje zraka vidljivog i »bližeg« infracrvenog (IC) dijela spektra ([3],
[4]). U daljnjem razvoju prešlo se na korišćenje zraka »srednjeg i daljeg« IC
(toplinskog) dijela spektra, valnih dužina 3—14 u.. Uređaji, koji koriste te
zrake i rade na principu različitom od fotografije, nazivaju se toplinsk i
IC skeneri, a njihov produkt termogram, toplinski IC snimak terena.
Ti instrumenti su danas već operativno zreli i primjenjuju se u redovitoj
praksi borbe protiv šumskih požara, naročito u SAD, ali i drugdje
u svijetu [2].


Ovdje će se ukratko prikazati princip rada tih dosta skupih uređaja,
zatim iskustva koja postoje u njihovoj primjeni u području zaštite od šumskih
požara, te ukazati na eventualne mogućnosti primjene u našoj zemlji.


* Autor se zahvaljuje prof. Dr ing. Zdenku Tomašegovi ć na pomoći
ukazanoj pri izradi ovog članka.