DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 49     <-- 49 -->        PDF

POKUSI SUZBIJANJA GUBARA (LYMANTRIA DISPAR L.)
UZ POMOĆ SEKSUALNOG ATRAKTANTA DISPARLURE


I. SPAIć
SAŽETAK. Terenskim istraživanjima ispitana je mogućnost
suzbijanja leptira (mužjaka) gubara uz pomoć seksualnog atraktanta
Disparlure. Atraktant u Hereon dispenzerima bio je pričvršćen
na Ijepive limene ploče, na koje su se zalijepili primamljeni
mužjaci. Pokazalo se da su rezultati to bolji što se na jedinici površine
nalazi više lovnih punktova s atraktantom. Na plohi samo
s jednim lovnim punktom po ha uhvaćeno je 6 puta manje mužjaka
nego na plohi s 9 lovnih punktova po ha.


UVOD


Suvremena zaštita bilja, posebno zaštita šuma, nalazi se na pragu nove
ere u pogledu suzbijanja štetnih insekata. Riječ je o selektivnom suzbijanju,
kojemu je cilj uništiti ili svesti na gospodarski podnošljivu mjeru samo štetnika,
a sve druge organizme poštedjeti. Na taj se način sprečava šteta, a
šumski ekosistemi ostaju pošteđeni od ponekad drastičnih zahvata, kojima
mogu biti izloženi upotrebom univerzalnih kontaktnih insekticida. Taj se cilj
u sadašnjoj eksperimentalnoj fazi pokušava postići na nekoliko načina. Potpuno
selektivni put svakako je primjena seksualnih atraktanata — feromona,
koji imaju species-specifično djelovanje. No kako feromoni nisu insekticidi,
oni rješavaju samo polovicu posla oko selektivnog suzbijanja. Oni, naime,
omogućuju da se seksualnim mirisom ženke na određeno mjesto primame
mužjaci iste vrste. Preostaje naoko jednostavan problem — uništiti primamljene
mužjake. U zatvorenim prostorijama (skladišta i si.) i na manjim površinama
(voćnjaci, parkovi) to se zaista lako može sprovesti, ali se u šumama
nailazi na velike poteškoće.


Treba reći da se u Jugoslaviji već odavno vrše pokusi kontrole stanja
zaraze gubara pomoću prirodnog seksualnog mirisa ženki, dobij enog ekstrakcijom
iz kukuljica. Na tome je naročito mnogo radio MAKSIMOVIĆ (1954,
1957, 1958, 1967, 1969, 1974). Laboratorijskom sintezom i zatim tvorničkom proizvodnjom
seksualnog atraktanta gubara, nazvanog Disparlure , rad je
znatno olakšan i unaprijeđen. S njim se sada mnogo eksperimentira i u Ame


* Istraživanja je financirala Samoupravna interesna zajednica za znanstveni
rad IV.