DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 46     <-- 46 -->        PDF

4.4 Kvalitet debla
Procentualno učešće stabala dobrog, srednjeg i lošeg kvaliteta debla moguće
je sagledati iz grafikona 5.


grafikon 5.


KVALITET DEBLA


KONTROLNA DIONICA RADNA DIONfCA I RADNA DIONICA


%


I II I II I II I U


1 0 0 1 II I II 1 II I II


w


C 0 ABC


A B


A - C-ORNJA ETAŽA
DOBAR
3 - SREDNJA ETA2A I PRIJE PROREDE
SREDNJI
C - DONJA ETAŽA II POSLIJE PROREDE
LOŠ
D - UKUPNO


Uzevši u dalju analizu samo stabla gornje etaže (najhitniji proizvodni dio
sastojine) vidljivo je da u pogledu kvaliteta debla prije izvršenog zahvata
na pojedinim dionicama nema bitnih razlika. Udio stabala s kvalitetnim deblom
iznosio je:


— na kontrolnoj dionici 42,7 %
— na radnoj dionici 1. 30,6%
— na radnoj dionici 2. 34,2 %
Poslije izvršenog zahvata udio stabala s kvalitetnim deblom bio je:
— na radnoj dionici 1. 38,7%
— na radnoj dionici 2. 33,7 %
Iz ovih podataka proizilazi da se na radnoj dionici 1, gdje je provedena
selektivna proreda, stanje u pogledu učešća stabala sa kvalitetnim deblom
znatno popravilo. Ovo je posljedica većeg intenziteta i kriterija kojima smo
se rukovodili prilikom provođenja prorede.


Na radnoj dionici 2 stanje je praktično ostalo isto jer je intenzitet prorede
bio nizak a po jedinici površine ovdje ima i veći broj stabala. Očekivati
je da se u narednom periodu i ovdje stanje u pogledu kvaliteta debla kod
stabala popravi.