DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Struktura sastojine po dionicama i debljinskim stepenima prikazana je
grafikonom 4. a u tabeli 2. dati su i podaci po etažama.
Tabela 2.


Etaža Kontrolna Radna dionica 1. Radna dionica 2.
dionica
prije poslije prije poslije
prorede prorede prorede prorede


nrVha


Gornja 72,90696 85,26308 59,06408 93,37868 80,45384
Srednja 27,16568 17,71100 16,12532 19,55996 19,42800
Donja 0,43552 0,51028 0,51028 1,52884 1,52884


Svega 100,50816 103,48436 75,69968 114,46748 101,41068


Na kontrolnoj dionici od ukupne drvne mase sastojine otpadalo je na
gornju etažu 72,5%, na srednju 27,1%, a na donju etažu 0,4 %.


Na radnoj dionici 1, prije izvršenog zahvata od ukupne drvne mase sastojine,
odnosilo se na gornju etažu 82,4%, na srednju 17,1%, a na donju etažu
0,5%.


Izvršenom selektivnom proredom posječeno je 27,78468 m3 po hektaru,
što iznosi 26,8 % od ukupne mase sastojine prije prorede. Ovim zahvatom
udio stabala gornje etaže u ukupnoj masi sastojine smanjio se na 78,0 %,
dok je udio srednje etaže povećan na 21,3 %, a donje etaže na 0.7 %.


Odnosi drvne mase sastojine prije i poslije izvršenog zahvata ukazuju da
je intervencijom bila skoro u potpunosti zahvaćena samo gornja etaža, što
je i razumljivo jer nam je namjera bila da pomognemo u razvoju što je više
moguće kvalitetne jedinke iz gornje etaže. Veličina intenziteta sječe ukazuje
na »radikalan« zahvat što u najvećem broju slučajeva nije poželjno. Međutim,
postoji više razloga koji su ovo uslovili:poslije izvršenog čišćenja u nazad više od 15 godina s naglašenim
negativnim odabiranjem sastojina više nije njegovana,

u sastojini se nalazi relativno velik broj stabala po jedinici površine,

u gornjoj etaži imamo također prilično veliki broj kvalitetnih jedinki
ometanih u razvoju od susjednih nekvalitetnih stabala.
Na radnoj dionici 2, od ukupne drvne mase sastojine prije prorede, odnosilo
se na stabla gornje etaže 81,6%, na stabla srednje etaže 17,1%, a na
stabla donje etaže 1,3%.


Proredom je posječeno 13,0560 m3 po hektaru što ukazuje na intenzitet
zahvata od 11,4%. Od ukupne drvne mase sastojine, poslije izvršenog zahvata
udio stabala gornje etaže smanjio se na 79,3%, dok se udio stabala srednje
etaže u ukupnoj masi sastojine povećao na 19,2%, a donje etaže na 1,5%.


Osjetno niži intenzitet zahvata na ovoj dionici u odnosu na predhodnu,
rezultira iz činjenice da su vađena samo ona stabla koja su u ovom momentu
činila najviše smetnji predhodno odabranim kvalitetnim jedinkama. Buduća
proreda na ovoj dionici uslijediti će u relativno kraćem vremenskom periodu,
kada sastojinske prilike ukazu da trajno obilježena kvalitetna stabla trebaju
našu pomoć.