DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Na kontrolnoj dionici konstatirano je ukupno 1768 stabala po hektaru,
od čega je otpadalo na:


— gornju etažu 928 ili 52,5%
— srednju etažu 800 ili 45,2%
— donju etažu 40 ili 2,3 %
Raspored stabala po debljinskim stepenima ukazuje na normalnu (zvonoliku)
distribuciju s lijevom asimetrijom, karakterističnoj za jednodobne sastojine.
U debljinskim stepenima: 7,5, 10,5 i 13,5 cm nalazi se 1576 stabala
ili 89,0 % svih stabala sastojine.


Na radnoj dionici 1, na kojoj je ujesen 1976. godine izvršena selektivna
proreda, prije zahvata registrirano je ukupno 1672 stabla po hektaru, od
čega su:


— gornjoj etaži 1060 ili 63,4%
— srednjoj etaži 572 ili 34,2%
— donjoj etaži 40 ili 2,4%
Prvim zahvatom uklonjeno je 296 stabala ili 17,7%, od čega iz gornje
etaže 264, a iz srednje 32 stabla.


Ukupan broj i postotni udio stabala u pojedinim etažama poslije izvršenog
zahvata iznosio je:


— gornja etaža 796 ili 57,9 %
— srednja etaža 240 ili 39,2 %
— donja etaža 40 ili 2,9%
Apsolutno uzevši, ukupan broj stabala poslije izvršenog zahvata smanjio
se najviše u gornjoj a manje u srednjoj etaži, dok se relativno učešće stabala
gornje etaže za čitavu sastojinu nešto smanjilo a kod srednje i donje etaže
povećalo.
Ove promjene broja stabala su i razumljive obzirom na prirodu provedenog
zahvata, čiji je cilj bio pomaganje razvoja najkvalitetnijih stabala iz
proizvodnog dijela sastojine.


Na radnoj dionici 2, kako je to već ranije naglašeno, izdvojeno su i trajno
obilježena 172 stabla po hektaru. Provedeni zahvat i buduće mjere njege
treba što je moguće više da pogoduju razvoju ovih stabala. Neposredno prije
zahvata bilo je ukupno 2716 stabala po hektaru od čega u:


— gornjoj etaži 1432 ili 56,4%
— srednjoj etaži 1012 ili 37,3%
— donjoj etaži 172 ili 6,3%
Prvim zahvatom oboreno je 200 stabala po hektaru ili 7,4 % od ukupnog
broja stabala sastojine, od čega u gornjoj etaži 192 a u srednjoj 8 stabala.


Posle izvršenog zahvata od ukupno 2516 stabala sastojine po hektaru odpadalo
je na:


— gornju etažu 1340 ili 53,3%
— srednju etažu 1004 ili 39,9%
— donju etažu 172 ili 6,8%
Slično kao i na radnoj dionici 1 došlo je do apsolutnog smanjenja broja
stabala osjetno u gornjoj i neznatno u srednjoj etaži. Relativno uzevši smanjio
se udio stabala gornje etaže, a povećao udio stabala srednje i donje etaže