DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 41     <-- 41 -->        PDF

vršini je prilično ravnomjeran. Prva proreda koja je provedena a i
buduće koje će biti provađane imaju za cilj da koliko je moguće više
pogoduju razvoju ovih odabranih stabala.Na kontrolnoj dionici stabla su obilježena crvenom uljanom bojom.
Nije provađan a niti će to biti slučaj u buduće nikakav zahvat. U narednom
periodu će se samo uklanjati odumrla stabla i razvoj ove sastojine
ukazivat će na svrsishodnost provedenih mjera njege na prve
dvije dionice.
Radi uvida u sadašnje sastojinske prilike i mogućnosti praćenja trenda
budućeg razvoja, posebno u smislu uloge i kvaliteta pojedinih stabala sastojine,
na čitavoj oglednoj plohi mjereni su slijedeći taksacioni elementi:visina stabala s tačnošću od 0,5 m,

prsni promjer stabla na 1,3 m visine s tačnošću od 1 mm,

dužina krošnje u m,

dužina dijela debla čistog od grana u m,

širina krošnje mjerena s 4 polumjera, i iz njih je obračunata površina
projekcije krošnje.
Sva stabla razvrstana su u klase prema principima Oxfordsk e kla sifikacije
(6).


Kod obrade taksacionih elemenata sastojine stabla su razvrstana u debljinske
stepene širine 3 cm. Za obračun veličine mase sastojine i uvida u tekući
volumni prirast oboreno je 14 stabala. S ovih stabala uzeti su koluti za
dendrometrijsku analizu po metodu HOENADLA (5).


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
4.1 Distribucija stabala po debljinskim stepenima
Distribucija stabala po debljinskim stepenima na pojedinim dionicama
prikazana je grafikonom 2.


grafikon 2.


DISTRIBUCIJA STABALA


KONTROLNA DIONICA RADNA DIONICA I RADNA DIONICA 2


800


600


*& 7,5 10,511,5)6,5 19,5 \S 7,5 «,5 1J516.5 « 5 11,5 y,S 7,5 10,5 OjS 165 \9ß ,
d, j/c m
453