DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 39     <-- 39 -->        PDF

mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
mm 57 59 66 62 74 95 75 67 79 55 103 102 894


U periodu od mjeseca svibnja (V) do mjeseca rujna (IX) u prosjeku je
bilo 390 mm oborina što iznosi oko 44% od ukupne godišnje količine.
Ujedno u tom periodu raspored i količina oborina su prilično ravnomjerni.
Na bazi prosječnih veličina temperature zraka i količine oborina izračunati
su indeksi suše po De Martonne-u (4) i oni su iznosili:


mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
i 42 59 46 32 31 36 27 24 33 32 66 89 48


Iz ovih podataka proizilazi da su najniži indeksi suše u mjesecu srpnju


(VII) i kolovozu (VIII), ali su oni ipak veći od granične vrijednosti i == 20,
koju je De Martonne označio kao granicu između aridne i humidne klime.
Na humidnost klime ukazuje i veličina Langovog kišnog faktora
koja iznosi 106.
grafikon 1.


KLIMA6RAM PO K0PPEN_u


mm


100


80


60


40


20


-* tfc


Na osnovu podataka o količini oborina i veličini temperatura zraka urađen
je i klimogram prema Köppen-u (grafikon 1).


Imajući u vidu sve ove klimatske pokazatelje, možemo klimu ovog područja
okarakterizirati kao umjereno kontinentalnu s mediteranskim uticajem
u pluviometrijskom režimu.


2.3 Matični supstrat i tlo
Prema BURLICI i FABIJANICU (1) područje G. J. »Kruščica« pripada
srednje bosanskom škriljavom gorju. Geološka osnova ovog područja je prilično
heterogena, ali se ipak radi o srodnim stjenama. Znatan dio područja


451