DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 38     <-- 38 -->        PDF

jim prinosom, moguće je intenzivnim mjerama njege uzgojiti kvalitetnu sastojinu
koja će dati i kvalitetan prinos. Mjerama njege već sada, a naročito
u budućem periodu, ove sastojine mogu dati prihode od prorednog materijala
čime se izbjegavaju znatnija materijalna sredstva koja bi uložili u rekonstrukciju
ovih šuma, ako bi se odlučili za drugi put.


Zadatak ovog rada bio bi da ukaže kako i kojoj mjeri se u panjačama
hrasta kitnjaka boljih stanišnih uslova, primjenom intenzivnih mjera njege,
može uticati na vrijednost proizvedene drvne mase.


2. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA
2.1 Opći podaci
Objekt na kome su vršena istraživanja nalazi se u slivnom području rijeke
Lašve, uz lijevu padinu potoka Kruščica, udaljen oko 3 km od Viteza.
U geografskom smislu ovo je donji dio planinskog masiva Vraniće čije se
sjeverne padine strmo spuštaju od najviših vrhova prema rijeci Lašvi.


Prema šumsko-gospodarskoj podjeli to je ŠPP »Lašvansko«, koje je podijeljeno
u pet gospodarskih jedinica. Sastojina u kojoj su vršena istraživanja
nalazi se u odjelu 96 G. J. »Kruščica«. Odjel u kome je smještena ogledna
ploha predstavlja padinu eksponiranu prema jugozapadu s inklinacijom 20—
25a i nadmorskom visinom 470—800 m. Ploha se nalazi u donjem dijelu
odjela na nadmorskoj visini oko 500 m.


2.2 Klima
Za ocjenu karaktera klime korišteni su podaci meteorološke stanice Travnik
(2), koja je udaljena oko 15 km od objekta istraživanja. Geografske koordinate
meteorološke stanice Travnik su: sjeverna geografska širina 44°14´
i istočna geografska dužina 17´u41´, a nalazi se na nadmorskoj visini od 561 m.
Podaci za ocjenu klime odnose se na period opažanja 1962—1971. godine.


2.2.1 Temperatura zraka
U periodu opažanja srednje mjesečne temperature zraka iznosila su:


mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God.
t»C —3,4 0,1 4,3 9,5 13,5 16,6 18,3 18,0 14,2 8,3 5,6 —1,4 8,4


Maksimalna temperatura zraka izmjerena je 1965. godine i iznosila je
37,0 0C, a minimalna 1963. godine i iznosila je —23,6 °C. Broj dana s temperaturama
zraka iznad 10 °C iznosi u prosjeku za period opažanja 171, a pada
u intervalu između 19. travnja (IV) i 7. listopada (X), što ukazuje na relativno
dug vegetacioni period.


2.2.2 Oborine
Za isti period opažanja srednje mjesečne i ukupna godišnja količina oborina
iznosila je:


450