DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ISTRAŽIVANJA UTJECAJA NJEGE SASTOJINA


NA PROIZVODNJU I KVALITET ŠUMA PANJAČA HRASTA KITNJAKA


S. IZETBEGOVIC
SAŽETAK. U SR Bosni i Hercegovini postoje znatne površinenekadašnjih šikara hrasta kitnjaka u kojima je unazad 15—20 godina
kampanjom proveden meliorativni zahvat čišćenja te one danas
odgovaraju uzgojnom obliku šume panjače (niske). Čišćenja
su izvršena s negativnim odabiranjem. U cilju utvrđivanja utjecaja
njege sastojine na proizvodnju drvne mase i njezin kvalitet
metodom intenzivnih proreda autor je u gosp. jedinici Kruščica
(Lašvansko šumsko-privredno područje) osnovao pokusnu plohu.
U ovom radu nalaze se podaci o stanju sastojine prije prorede te


o jačini izvršenog zahvata, (op)
1. UVOD I PROBLEM
Prema podacima inventure šuma na velikim površinama u 1964—1968.
godini, MATIC, V. i dr., (3), u Bosni i Hercegovini ima blizu 200.000 ha niskih
šuma i šikara hrasta kitnjaka. Oko 60 % ovih šuma je u društvenoj a ostatak
u građanskoj svojini. Veliki dio ovih šuma 43,2 % nalazi se u dobrim stanišnim
uslovima. Prema istim podacima prosječna zaliha u niskim šumama
i šikarama koje se nalaze u društvenoj svojini iznosi 56,2 m8 po hektaru, a
kvalitet stabala u cjelini uzevši veoma je loš. Sadašnji zapreminski prirast
ovih sastojina iznosi u prosjeku 3,20 m3/ha.


Kako su ovo prosječni podaci za čitavo područje Bosne i Hercegovine,
razumljivo je da u konkretnim uslovima ima znatnih odstupanja u pogledu
kvaliteta, zalihe i prinosa ovih šuma.


Jedan dio ovih šuma koje se nalaze u dobrim stanišnim uslovima, a u
kojima su u proteklom periodu provođene određene mjere njege, sa znatnijim
učešćem stabala sjemenog porijekla, u sadašnjem trenutku po kvalitetu,
zalihi i veličini prirasta znatno odstupa od prosječnih prilika i traži drugačiji
tretman.


Opće prihvaćeno načelo da radikalnim uzgojnim zahvatima u što je moguće
kraćem periodu prevedemo niske šume i šikare hrasta kitnjaka u visoke
šume na širokom frontu ne možemo prihvatiti. Radikalni zahvati zahtijevaju
zamašna materijalna sredstva i kvalitetan reprodukcioni materijal,
što na širem planu još za duže vrijeme nećemo moći osigurati.


U pomenutom slučaju kada su u pitanju bolje sastojinske prilike u kojima
su prisutni i elementi sjemenog porijekla, s većim zalihama i kvalitetni