DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 24     <-- 24 -->        PDF

PREŽIVLJENJE I VISINSKI PRIRAST BILJAKA
OBIČNOG BORA (PINUS SILVESTRIS L.) RAZLIČITIH STAROSTI


S. ORLIĆ
SAŽETAK. Uspjeh pošumljivanja s običnim borom na područjubujadično vrištinskih tala često je neujednačen. Pokazalo se, da
preživljenje i početni rast biljaka u kulturama ovisi o starosti sadnica
s kojim se vrši pošumljivanje. U cilju detaljnijeg izučavanja
tog problema na području vriština osnovan je poljski pokus sa
sadnicama običnog bora različitih starosti a koje se u praksi najčešće
koriste (2 + 0, 1+2, 2 + 1 i 2+2 godine). Dobiveni rezultati
pokazuju da presađenice 1 +2 god. stare imaju prednost pred ostalim
trim varijantama*, (op)


1. UVOD I PROBLEM
Običan bor, uz običnu smreku, u nas se najčešće koristi za osnivanje
šumskih kultura četinjača. To posebno vrijedi kad se osvajaju vanšumske
površine, kao što su bujadično-vrištinska tla, pašnjaci, napuštene poljoprivredne
površine itd. Za to postoje dva osnovna razloga: (1) običan bor ima
takva biološko-ekološka svojstva koja mu daju prednost u odnosu na neke
druge četinjače, npr.: u mladosti brzo raste, otporan je na mraz i studen,
traži direktno i puno svjetlo, nema većih zahtjeva na plodnost tla itd., i (2) u
nas u praksi postoji veliko iskustvo u radu s običnim borom, pa je riziko mali.


Više godišnja praćenja pokazala su da uspjeh pošumljavanja nije uvijek
ujednačen. On se ponekad kreće u velikim odstupanjima, od potpunog uspjeha
do neuspjeha. Primjetili smo da starost, odnosno način uzgoja, sadnog materijala
utječe na uspjeh. Smatrali smo da problem zaslužuje da bude detaljnije
istražen putem komparativnog poljskog pokusa. U pokus su uključene
starosti sadnica koje se u našoj šumskoj praksi najčešće koriste kod osnivanja
kultura s običnim borom.


2. CILJ I METODA RADA
Cilj naših istraživanja je da komparativnim praćenjem uspijevanja sadnica
različitih starosti u pokusu utvrdimo najprihvatljiviju starost biljaka
običnog bora za osnivanje kultura u istraživanim uvjetima.


* Ova istraživanja financiraju Republički fond za naučni rad SRH i Poslovno
udruženje šumsko privrednih organizacija, Zagreb.