DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Karta — Map 8. Areali rasprostranjenja vrsta borova: Pinus nigra Arn.


s. 1. i P. leucodermis Ant. na širem području jadranskog primorja — Areas
of distribution of Pine species: Pinus nigra Arn. s. 1. and P. leucodermis Ant.
in broader region of the Adriatic seaboard.
Ovaj rad je referat sa savjetouanja
»Uloga šume i šumske vegetacije
u zaštiti čovjekove okoAkademik
Pavle FUKAREK,
line u odnosu na Jadransko podipl.
inž. šum. i dr. šum. znanodručje
« održano 4—6. III 1976. sti, profesor Šumarskog fakulteta
godine u Zadru. u Sarajevu, Zagrebačka ul. br. 20


»Nakon detaljnog opisa uzroka pustošenja šuma (J. Wesely) daje preporuke
za kompleksno rješavanje pitanja krša kako s biološkog tako i sa socijalnog
gledišta .. . i .. . u 23 točke iznesene su preporuke toliko stručne da i danas
mogu izdržati najstručniju kritičku ocjenu.«


(Povijest šumarstva Hrvatske 1846—1976 kroz
stranice Šumarskog lista, Zagreb, 1976, str. 121)