DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 21     <-- 21 -->        PDF

LITERATURA


1.
Fukare k P.: Granice krša u Bosni i Hercegovini. Geografski pregled, Sarajevo,
1962.
2.
Fukare k P.: Granice bukve, jele i srorče u B. i H. Radovi Akademije nauka
i umjetnosti, Sarajevo, 1970.
3.
Fukare k P.: Ein Höhenprofil durch die Waldgesellschaften an Süd- und
Nordhängen des Velež-Gebirge in der Hercegovina. Mitteil, der Ostalp.-dinar.pflanzensoz.
Arbeitsgemeinschaft, Heft 1, Padova, 1961.
4.
Hö r va t L: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Glasnik za šumske
pokuse Nr. 6, Zagreb, 1938.
5.
Horva t I.: Laubwerfende Eichenzonen Südosteuropas. »Angewandte Pflanzensoziologie
« N. F. Heft 15, Stolzenau 1958.
6.
Horvati ć S.: Pflanzengeographische Gliederung des Karste Kroatiens und
der angrenzenden Gebiete Jugoslavien. Acta botanica croatica XVI. Zagreb,
1957.
7.
Horvati ć S.: Vegetacijska karta otoka Paga s općim pregledom vegetacijskih
jedinica Hrvatskog primorja. Prirodoslovna istraživanja JAZU 33. Acta
biologica IV. Zagreb 1963.
8.
Horvati ć S.: Fitogeografske značajke i razčlanjenje Jugoslavije u »Analitička
flora Jugoslavije I.« (Zagreb, 1967).
9.
Meusel H., Jaeger E. i We inert E.: Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischer
Flora. Drezden, 1965, Tom I.
10.
Ru b i ć I.: Međe mediterana na istočnoj obali Jadrana, Geografski pregled I.
Sarajevo, 1957, Pp. 136—148.
11.
Trinajsti ć I.: O zoni sveze Oleo-Ceratonion u istočnojadranskom dijelu
Balkanskog poluostrva. »Ekologija« Vol. 8. Beograd (1973) 1974. Pag. 283—294.
SUMMARY


Boundaries and distribution of the Adriatic karst region on the basis of the
natural vegetation


In the introduction is emphasized the former approach to problems of the
Adriatic ka>rst region without its demarcation and separation from the inland
subalpine or the Dinaric karst region. For the sake of a better viewing of the
essence of the problem of the nature protection and karst improvement in the
Adriatic region mention is made of the geographical criterion of the demarcation
by way the water divide of the catchments areas of the rivers of the Adriatic
and Black Sea systems also stressing the deficiencies of the boundaries fixed
in this manner.


For the division and separation of the Adriatic karst region the phytogeographical
criterion is most suitable, which separates clearly the region of the
xerophilous vegetation of the Mediterranean and sub-Mediterranean zones from
the continental zone of the mesophilous vegetation, the submontane, montane
and subalpine Bech and coniferous forests.


ničenja pojedinih pojaseva uzeti su iz brojnih radova I. HORVATA i S. HORVATIĆA,
te dopunjeni podacima iz radova S. BERTOVIĆA, I. TRINAJSTIĆA, Z.
PELCERA, H. RITTER-STUD-NIČKE, R. LAKUŠIĆA i drugih autora. Za još neobjavljene
podatke o nalazištima česmine u Istri, Dalmaciji i Hrvatskom Primorju
posebno zahvaljujem frag. Oskaru PIŠKORIĆU.


Ova skica nema pretenzije da prikaže sve, pa i najsitnije pojedinosti, nego
da ukaže na određene osnovne prirodne zakonitosti rasporeda klimatogene vegetacije
na području Jadranskog primorja.