DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Nemoguće je u ovom kratkom referatu dovoljno istaknuti sve osebine i
značaj ovih visokih šuma, samo se može utvrditi da su one uvijek bile, a i
danas su još, najjače ugrožene od čovjeka te stalno se prostorno smanjuju
i povlače ostavljajući za sobom goli krš i potpuno erodirane površine. Nema
nikakve sumnje da su one nekada (i to možda i ne tako davno) zauzimale
mnogo šire prostore, koje danas zauzimlje termofilna vegetacija nižeg pojasa
crnog graba. Na Orjenu i Bijeloj gori Čabulji i Prenju u tim šumama nalazimo
veliki broj rijetkih i endemnih grmova pa i neke relikte koji nestaju
zajedno s nestankom šuma. Posebno je značajna prisutnost jele u pojasu bukovih
šuma Bijele gore i Biokova gdje se ova vrsta ponaša kao izraziti heliofit
naseljavajući potpuno gole blokove vapnenca oko nekadašnjih glacijalnih
cirkova.


Karta 6


LEGENDA:


:m%


GRANICA AREALA BUKVE
70 (FAGUS SYLVATICA L.)


* m\ \ lc-\
as \ j*Jf Vra


U,


´ -Mu


X)
m


\ ry^b —>


1°) \\


Jednako kao i bukva iz ovih »primorskih« šuma, tako i jela u njima,
pretstavlja jedan poseban ekotip, prikladan za šire pošumljivanje i u višoj
zoni mediteranskog područja.


NEKE SUMSKOUZGOJNE NAPOMENE


Nakon razdiobe na prirodne zonalne i klimatske ekofitogeografske cjeline,
koje, naravno, u svom neposrednijem proširenju detalja traže izdvajanje
konkretnih stanišnih jedinica, omogućeno je lakše prilaženje izboru metoda