DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 16     <-- 16 -->        PDF

C) Pojas bukove šume primorskih Dinarskih planina


(Klimatozonalna šuma podsveze Fagetion adriaticum prov.)
Šumske zajednice sveze Fagion ülyricum Ht., reda Fagetalia Pawl. p.p.


Kao što smo već naprijed naglasili, treća biljnogeografska zona u širem
prostoru jadranskog sliva je područje planinskog lanca Dinarida, koji se na
sjeveru nastavljaju na biljnogeografsko područje (istočnih) Alpi, a u unutrašnjosti
zauzimlje i širi ili uži prostor ovog planinskog masiva (i nastavlja se
dalje u unutrašnjosti preko preddinarskog i predmezijskog područja na panonsko).
U njegovom zapadnom rubu nalazimo zonu specifičnih »primorskih
šuma bukve« (I. HORVAT, 1956). Ove šume su nam iz fitocenoloških radova
poznate kao zajednice Seslerieto-Fagetum Ht., odnosno Aceri obtusati-Fagetum


F. F. St. Njih nalazimo u isprekidanom nizu na krajnje zapadnim padinama
visokih Dinarskih planina od Trnovskog gozda, Nanosa preko Vremščice,
Slavnika, Planika, Cičarije, te preko Grobnika do Senjskog bila i zapadnih
padina sjevernog, srednjeg i južnog Velebita, Krbavskih brda, Dinare, Kamešnice,
Šatora, Cincara, Ljubuše, Vrana, Čabulje, Čvrsnice, Prenja, Veleži,
Bjelasice (Leberšnika), Somine, Njegoša, Maganika i Komova. Posebno značajne
su one u Istri na Učki, u Dalmaciji na Svilaji, Mosoru i Biokovu, u
Bosni na Zavelinu i Cabulji, u Hercegovini na Viduši i Zvjerini, te na graničnom
hercegovačko-crnogorskom masivu Orjenu, Bijeloj gori i Lovćenu.
Fot. — Phot. 6. Vrh planine Čabulja u Hercegovini sa staništima endemske vrste
hrvatska sibireja (Sđbiraea croiatica A. Degen) — Summit of Mt. Čabulja in Hercegovina
with habitats of the endemic species Croatian Sibirea (Sibiraea croiatica


A. Degen).
Foto: P. Fukarek