DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 148     <-- 148 -->        PDF

Planirali srao također i studijska putovanja prije i poslije kongresa. Dok
se do određenog vremena ne prikupe detaljne informacije za šire objavljivanje,
mogu već unaprijed objaviti, da će glavno studijsko putovanje biti u istočni
Kalimantan, Bali, na istočnu Javu i centralnu Javu, a trajat će oko tjedan dana.
Tom prilikom vidjet će se radovi na eksploataciji i sadnji kao i projekt preseljivanja
u rijetko napučenim predjelima, zaštitno i plantažno šumarstvo u pretjerano
gusto naseljenom području, integrirani i manje integrirani kompleksi drvne
prerade, agrisilvikultura koja kombinira šumske kulture s prehrambenim ili
krmnim kulturama te napokon gospodarenje i iskorišćivanje najviše rasprostranjenih
kultura tikovine u svijetu kao i »gospodarenje« uz udruženu upravu. Zbog
prijevozno-opskrbnih razloga ne može se odjednom primiti više ođ 100 učesnika,
no ponavljajući ture u smjeru kazaljke na satu kao i u protivnom smjeru prije
i poslije kongresa moglo bi se ukupno prihvatiti oko 400 zahtjeva. Pomoglo bi
nam, naravno, kad biste nam mogli što prije priopćiti da li ste zainteresirani za
to studijsko putovanje (kao i za druga putovanja), pa makar to bilo i provizorno
budući da nam nedostaju točnije informacije osobito u vezi s troškovima (koji
također zavise o broju učesnika).


Razmatraju se i druga studijska putovanja kao npr.: (a) na sjevernu Sumatru,
da se pogledaju prirodne i umjetno podignute šume sumatranskoga bora
(Pinus merkusii) te eventualno rehabilitacijski centar za orangutane u Bohoroku
nedaleko Medana u trajanju od 4 dana, svaki puta za najviše 30 osoba, što čini
30 X 4 = 120 učesnika sveukupno; (b) dvodnevno putovanje na zapadnu Javu u
vezi s glavnom kongresnom temom »Šumarstvo za kvalitetniji život« sa slijedećim
smjerom puta: Džakarta—Bogor—Oibodas—Bandung (noćenje)—Tangkubanprahn—
Džakarta, bez ograničenja broja sudionika; (c) dvo- do trodnevno putovanje
na južnu Sumatru s ograničenim brojem učesnika, da se vide projekti
preseljivanja; (d) dnevne ekskurzije u Botanički vrt Bogor (jednosatna vožnja
iz Džakarte).


Kao što Francuzi smatraju da uvijek treba povezano raditi, tj. vezati kraj
s početkom, želim se vratiti na pitanje dokumentacije za stručni program kongresa,
obrađen u prvom odlomku ovoga pisma. Za nas imaju najveće značenje
30 »tematskih« rasprava koje trebaju poslužiti kao smjernice u diskusiji 30 točaka
dnevnog reda. Te rasprave — napisane nesamo izvanrednom stručnosti i
smislom za stimuliranje diskusije — trebaju također odraziti što je »činjenično
stanje života« u stvarnosti različitih zemalja. Zbog toga se mora autore tih rasprava
pomagati u njihovu poduzetom pothvatu. No, nitko im ne može bolje pomoći
nego same zemlje kao i pojedinci koji su naročito upoznati s izabranim
točkama dnevnog reda. To je razlog moje dvostruke molbe zemljama i pojedincima.


U pogledu zemalja sigurno ne moram nadugačko raspravljati o golemoj pomoći
koju bi autori »tematskih« rasprava dobili, kad bi se mogli koristiti »izvještajima
zemalja« koji ukratko opisuju iskustva, stečena u tim zemljama,
pouke i aktivnosti koje su u tijeku odnosno u planu, a koje se odnose na 30
točaka dnevnog reda. Naslovi izvještaja tih zemalja mogli bi biti sami točke
dnevnog reda, ukoliko se odnose na situaciju i uvjete u bilo kojoj odnosnoj
zemlji. Također bi nam pomoglo, kad bi se pred izvještajima zemalja nalazilo
poglavlje sa statističkim podacima koji bi dali glavne društveno-ekonomske i šumarske
pokazatelje, kao npr.: ukupna površina zemljišta — stanovništvo — broj
poroda — brutto nacionalni proizvod (BNP) — investicije u postotku BNP-a —
prekomorska financiranja kao dio ukupnih investicija — ukupna poljoprivredna
površina — ukupna gospodarena šumska površina (državna, privatna) — godišnja
sječa — površina umjetno podignutih šuma i trend sadnje — doprinos šumarstva
brutto nacionalnom proizvodu (BNP-u) — položaj šumskih proizvoda u bilanci
trgovine — broj i godišnja proizvodnja (1976. ili 1977. g.) primarnih šumskih
industrija (pilane, ukočeno drvo/furnir, iverice, vlaknatice, celuloza, papir)


— broj zaposlenih u šumarstvu i šumskim industrijama, itd.
560