DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 147     <-- 147 -->        PDF

OBAVIJESTI


PRIPREME ZA VIII SVJETSKI KONGRES ŠUMARSTVA


Odjel za Šumarstvo Organizacije ujedinjenih naroda za ishranu
i poljoprivredu uputio je uredništvu Šumarskog lista« »Drugu
informativnu okružnicu« i »privremeni program rada« VIII svjetskog
kongresa šumarstva, koji se treba održati 1978. godine u Džakarti
(Indonezija). Okružnica, koju je uputio g. Soedjarwo, predsjednik
organizacijskog odbora ovog Kongresa, te Privremeni program
glase:


DRUGA INFORMATIVNA OKRUŽNICA


Poštovani gospodine,


8. SVJETSKI KONGRES ŠUMARSTVA
Kao što je bilo obećano u mojoj prvoj okružnici od 24. veljače 1977. god.,
drago mi je da sada mogu priložiti kopiju privremenoga stručnog programa
Kongresa (Prilog 1). On je još privremen, jer zavisi o pronalaženju kompetentnih
autora, koji su u isto vrijeme voljni surađivati u 30 »tematskih rasprava«, a koje
će činiti 30 točaka dnevnoga reda. Neke od naslova možda ćemo neznatno preinačiti,
da bi bolje odgovarali ličnosti i specifičnom iskustvu odnosnih autora.
Nadam se da sam objasnio, da će »tematske« rasprave činiti osnovnu »suštinsku«
dokumentaciju kao i smjernice za diskusiju o odgovarajućim točkama dnevnog
reda. Bit će također i »posebnih zatraženih« rasprava kao i — nadamo se pouzdano
— »dobrovoljnih« rasprava, ali 30 »tematskih« rasprava trebale bi same
po sebi osigurati organski raščlanjenu i smišljenu diskusiju za vrijeme kongresa.
Shvatit ćete da je sve to zasnovano, e da bi se spriječili nedostaci u izradi i
raspodjeli dokumentacije, kakvi su se desili prilikom nekih od prijašnjih kongresa
šumarstva.


Treba također spomenuti — u cilju izbjegavanja čestih pritužbi na pretjeranu
rascjepkanost kongresnih rasprava, koje su sprečavale sudionike da sudjeluju
u svima ili barem većini planiranih zasjedanja — da smo zamislili ovaj puta
kongres, koji će se sastojati isključivo od plenarnih zasjedanja zbog diskusije


o 30 »tematskih« rasprava, te još k tome jedan otvoreni sastanak za vrijeme
kojega će kongresni voditelji, imenovani na vrijeme, voditi raspravu o izvještajima
iz 5 glavnih područja diskusije (šumarstvo za seoske zajednice, šumarstvo
za ishranu, šumarstvo za unapređivanje zaposlenosti, šumarstvo za razvoj industrije,
šumarstvo za kvalitetniji život) kao i o nacrtu kongresne deklaracije. Bit
će, naravno, uvodno zasjedanje (s glavnim pozdravnim govorom) kao i završno
zasjedanje te 5 pozdravnih govora gostiju (po jedan za svako od 5 glavnih područja
diskusije). Međutim, pobrinuli smo se da za vrijeme 13 dnevnoga kongresnog
razdoblja (16—28. listopad 1978. god.) neće biti kroz 5 poludneva obaveznih
kongresnih aktivnosti, eda bi se omogućilo grupama sudionika da se sastanu
i diskutiraju o bilo kojim predmetima koje odluče izabrati. Takvi se sastanci
obično spominju kao »satelitni« sastanci u vezi s neznatnim ispravcima
vremenskog rasporeda, koji se još mogu pokazati kao potrebni, a mogu se održati
u srijedu (18. listopada) ujutro, petak (20. listopada) ujutro, čitavu nedjelju
(22. listopada) te u srijedu (25. listopada) ujutro. Neki se od tih sastanaka mogu
održati istodobno pod uvjetom da se ne trebaju prevoditi, jer istovremeno prevođenje
(na engleski, francuski i španjolski) bit će moguće samo na jednom
zasjedanju u svako određeno vrijeme.
559
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 148     <-- 148 -->        PDF

Planirali srao također i studijska putovanja prije i poslije kongresa. Dok
se do određenog vremena ne prikupe detaljne informacije za šire objavljivanje,
mogu već unaprijed objaviti, da će glavno studijsko putovanje biti u istočni
Kalimantan, Bali, na istočnu Javu i centralnu Javu, a trajat će oko tjedan dana.
Tom prilikom vidjet će se radovi na eksploataciji i sadnji kao i projekt preseljivanja
u rijetko napučenim predjelima, zaštitno i plantažno šumarstvo u pretjerano
gusto naseljenom području, integrirani i manje integrirani kompleksi drvne
prerade, agrisilvikultura koja kombinira šumske kulture s prehrambenim ili
krmnim kulturama te napokon gospodarenje i iskorišćivanje najviše rasprostranjenih
kultura tikovine u svijetu kao i »gospodarenje« uz udruženu upravu. Zbog
prijevozno-opskrbnih razloga ne može se odjednom primiti više ođ 100 učesnika,
no ponavljajući ture u smjeru kazaljke na satu kao i u protivnom smjeru prije
i poslije kongresa moglo bi se ukupno prihvatiti oko 400 zahtjeva. Pomoglo bi
nam, naravno, kad biste nam mogli što prije priopćiti da li ste zainteresirani za
to studijsko putovanje (kao i za druga putovanja), pa makar to bilo i provizorno
budući da nam nedostaju točnije informacije osobito u vezi s troškovima (koji
također zavise o broju učesnika).


Razmatraju se i druga studijska putovanja kao npr.: (a) na sjevernu Sumatru,
da se pogledaju prirodne i umjetno podignute šume sumatranskoga bora
(Pinus merkusii) te eventualno rehabilitacijski centar za orangutane u Bohoroku
nedaleko Medana u trajanju od 4 dana, svaki puta za najviše 30 osoba, što čini
30 X 4 = 120 učesnika sveukupno; (b) dvodnevno putovanje na zapadnu Javu u
vezi s glavnom kongresnom temom »Šumarstvo za kvalitetniji život« sa slijedećim
smjerom puta: Džakarta—Bogor—Oibodas—Bandung (noćenje)—Tangkubanprahn—
Džakarta, bez ograničenja broja sudionika; (c) dvo- do trodnevno putovanje
na južnu Sumatru s ograničenim brojem učesnika, da se vide projekti
preseljivanja; (d) dnevne ekskurzije u Botanički vrt Bogor (jednosatna vožnja
iz Džakarte).


Kao što Francuzi smatraju da uvijek treba povezano raditi, tj. vezati kraj
s početkom, želim se vratiti na pitanje dokumentacije za stručni program kongresa,
obrađen u prvom odlomku ovoga pisma. Za nas imaju najveće značenje
30 »tematskih« rasprava koje trebaju poslužiti kao smjernice u diskusiji 30 točaka
dnevnog reda. Te rasprave — napisane nesamo izvanrednom stručnosti i
smislom za stimuliranje diskusije — trebaju također odraziti što je »činjenično
stanje života« u stvarnosti različitih zemalja. Zbog toga se mora autore tih rasprava
pomagati u njihovu poduzetom pothvatu. No, nitko im ne može bolje pomoći
nego same zemlje kao i pojedinci koji su naročito upoznati s izabranim
točkama dnevnog reda. To je razlog moje dvostruke molbe zemljama i pojedincima.


U pogledu zemalja sigurno ne moram nadugačko raspravljati o golemoj pomoći
koju bi autori »tematskih« rasprava dobili, kad bi se mogli koristiti »izvještajima
zemalja« koji ukratko opisuju iskustva, stečena u tim zemljama,
pouke i aktivnosti koje su u tijeku odnosno u planu, a koje se odnose na 30
točaka dnevnog reda. Naslovi izvještaja tih zemalja mogli bi biti sami točke
dnevnog reda, ukoliko se odnose na situaciju i uvjete u bilo kojoj odnosnoj
zemlji. Također bi nam pomoglo, kad bi se pred izvještajima zemalja nalazilo
poglavlje sa statističkim podacima koji bi dali glavne društveno-ekonomske i šumarske
pokazatelje, kao npr.: ukupna površina zemljišta — stanovništvo — broj
poroda — brutto nacionalni proizvod (BNP) — investicije u postotku BNP-a —
prekomorska financiranja kao dio ukupnih investicija — ukupna poljoprivredna
površina — ukupna gospodarena šumska površina (državna, privatna) — godišnja
sječa — površina umjetno podignutih šuma i trend sadnje — doprinos šumarstva
brutto nacionalnom proizvodu (BNP-u) — položaj šumskih proizvoda u bilanci
trgovine — broj i godišnja proizvodnja (1976. ili 1977. g.) primarnih šumskih
industrija (pilane, ukočeno drvo/furnir, iverice, vlaknatice, celuloza, papir)


— broj zaposlenih u šumarstvu i šumskim industrijama, itd.
560
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 149     <-- 149 -->        PDF

Molimo da se dva primjerka takvih izvještaja odnosnih zemalja pošalju što


prije zračnom poštom, no najkasnije do 6 mjeseci od datuma ovog pisma na:
Mr. Lukito Daryadi,
Secretary-General
8th World Forestry Congress,


c/o Direktorat Jenderal Kehutanan Jalan Salemba Raya 16,
Jakarta, Indonesia


Po dva daljnja primjerka molimo poslati također zračnom poštom na:
Mr. Oscar Fugalli,
Associate Secretary-General,
8th World Forestry Congress,
c/o Forestry Department of FAO,
Via delle Terme di Caracalla,
00100 Rome, Italy


Što se tiče pojedinaca, autora tzv. »dobrovoljnih« rasprava (bio bih vam vrlo
zahvalan za što brojnije objavljivanje ovog poziva u vašoj vlastitoj zemlji), bit
će uzeti u obzir za uključivanje u dokumentaciju kongresa, a eventualno i za
»rasprave kongresa« pod uvjetom da su te rasprave u vezi s 30 točaka dnevnog
reda, posebno navedenih u prilogu 1. Njihov obim treba imati manje od 2500 riječi
uključivši sažetak od 200 riječi za prijevod na druga dva radna jezika kongresa.
Takve »dobrovoljne« rasprave mogu se poslati bilo na engleskom, francuskom
ili španjolskom jeziku, a njihovi autori mole se i upućuju, da stupe u vezu
s pomoćnikom glavnog tajnika FAO-a u Rimu na gore spomenutu adresu, da bi
dobili »smjernice za autore«. Da bismo omogućili autorima »tematskih« rasprava
korištenje sadržaja iz »dobrovoljnih« rasprava, molimo da navedene rasprave
također pošaljete što prije, no u svakom slučaju najkasnije do 31. prosinca 1977.


Ispričavam se zbog duljine ove druge informativne okružnice i ostajem


Vaš odani


Soedjarwo
glavni direktor za šumarstvo i
predsjednik organizjcijskog odbora


8.
svjetskoga kongresa šumarstva
Prilog 1


PRIVREMENI PROGRAM 8. SVJETSKOG KONGRESA ŠUMARSTVA
Džakarta, Indonezija, 16.—28. listopada 1978. god.


»Šume za narode«


Glavni pozdravni govor: »Šumarstvo za seoske zajednice« (ŠSZ)
Pozdravni govor gosta: »Uloga šumarstva u razvoju mjesne zajednice«


Privremeni program rada:


1.
Sudjelovanje žitelja u šumarstvu za razvoj mjesne zajednice.
2.
Uzajamno djelovanje između stabilnosti u šumarstvu i stabilnosti zajednica.
3.
Drvna energija i seoske zajednice.
4.
Realizacija šumarskih programa u vezi s razvojem mjesnih zajednica.
561
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 150     <-- 150 -->        PDF

»Šumarstvo za prehranu« (ŠP)


Pozdravni govor gosta: »Šumarstvo i planiranje iskorišćivanja zemljišta«


Privremeni program rada:


5.
Pomoć šumarstva poljoprivredi reguliranjem slivnog područja i podizanje
vjetrobranih pojasa.
6.
Preseljavanje u cilju ograničenja nomadskoga šumsko-poljskog gospodarenja
krčenjem: pokušaj i stečena iskustva.
7.
Agrisilvikultura: udružena proizvodnja drva i prehrambenih kultura.
8.
Integrirano uzgajanje šumske divljači kao izvor bjelančevina za seosko
stanovništvo.
9.
Hrana iz šume.
10.
Prirodna pašnjačka zemljišta za proizvodnju bjelančevina u aridnim ravnicama
i planinama.
Šumarstvo za unapređenje zaposlenja« (ŠUZ)


Pozdravni govor gosta: »Optimalni stupnjevi intenzivnosti rada u šumarstvu«


Privremeni program rada:


11.
Značenje šumarstva kao izvora zaposlenja u seoskim područjima.
12.
Poboljšanje zdravstvenih i zaštitnih uvjeta pri šumskom radu.
13.
Razvoj jednostavnog oruđa za šumski rad.
14.
Obrazovanje, motiviranje i društveno uzdizanje šumskih radnika.
15.
Ženska radna snaga u šumarstvu.
Šumarstvo za razvoji industrije« (ŠRI)


Pozdravni govor gosta: »Šumske industrije u vezi s društveno-ekonomskim razvojem
«


Privremeni program rada:


I. Baza šumskih zaliha
16.
Potreba stalne kvantitativne i kvalitativne procjene baze šumskih zaliha
i njezine dostupnosti.
17.
Uzajamno djelovanje genotipa, staništa i uzgojnog tretmana i njihov utjecaj
na šumsku proizvodnju u razvoju industrija.
18.
Utjecaj eksploatacije na šumsko gospodarenje.
19.
Unapređenje šumskih proizvoda u cilju povećanja društveno-ekonomskog
razvoja.
20.
Potpuno integriranje iskorišćivanja tropskih šuma.
21.
Potrebe i izvori za investicije u šumarstvu.
22.
Male pilane za zemlje u razvoju.
23.
Zaštita drva za seoski sektor.
24.
Važnost sporednih šumskih proizvoda.
25.
Kemijske tvari iz drva: izgledi za budućnost.
Šumarstvo u službi podizanja kvalitete života« (ŠKZ)


Pozdravni govor gosta: »Problemi okoliša pri uređivanju šumskoga i nekultiviranog
zemljišta«


Privremeni program rada:


26.
Procjena i analiza utjecaja šumarstva na okoliš.
27.
Očuvanje genetskog fonda šumskih životinja i vegetacije.
28.
Urbano šumarstvo i njegovi utjecaji.
29.
Uloga šumarstva u iskorišćivanju otpadaka.
30.
Utrošak energije u šumarstvu i šumskim industrijama.