DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 147     <-- 147 -->        PDF

OBAVIJESTI


PRIPREME ZA VIII SVJETSKI KONGRES ŠUMARSTVA


Odjel za Šumarstvo Organizacije ujedinjenih naroda za ishranu
i poljoprivredu uputio je uredništvu Šumarskog lista« »Drugu
informativnu okružnicu« i »privremeni program rada« VIII svjetskog
kongresa šumarstva, koji se treba održati 1978. godine u Džakarti
(Indonezija). Okružnica, koju je uputio g. Soedjarwo, predsjednik
organizacijskog odbora ovog Kongresa, te Privremeni program
glase:


DRUGA INFORMATIVNA OKRUŽNICA


Poštovani gospodine,


8. SVJETSKI KONGRES ŠUMARSTVA
Kao što je bilo obećano u mojoj prvoj okružnici od 24. veljače 1977. god.,
drago mi je da sada mogu priložiti kopiju privremenoga stručnog programa
Kongresa (Prilog 1). On je još privremen, jer zavisi o pronalaženju kompetentnih
autora, koji su u isto vrijeme voljni surađivati u 30 »tematskih rasprava«, a koje
će činiti 30 točaka dnevnoga reda. Neke od naslova možda ćemo neznatno preinačiti,
da bi bolje odgovarali ličnosti i specifičnom iskustvu odnosnih autora.
Nadam se da sam objasnio, da će »tematske« rasprave činiti osnovnu »suštinsku«
dokumentaciju kao i smjernice za diskusiju o odgovarajućim točkama dnevnog
reda. Bit će također i »posebnih zatraženih« rasprava kao i — nadamo se pouzdano
— »dobrovoljnih« rasprava, ali 30 »tematskih« rasprava trebale bi same
po sebi osigurati organski raščlanjenu i smišljenu diskusiju za vrijeme kongresa.
Shvatit ćete da je sve to zasnovano, e da bi se spriječili nedostaci u izradi i
raspodjeli dokumentacije, kakvi su se desili prilikom nekih od prijašnjih kongresa
šumarstva.


Treba također spomenuti — u cilju izbjegavanja čestih pritužbi na pretjeranu
rascjepkanost kongresnih rasprava, koje su sprečavale sudionike da sudjeluju
u svima ili barem većini planiranih zasjedanja — da smo zamislili ovaj puta
kongres, koji će se sastojati isključivo od plenarnih zasjedanja zbog diskusije


o 30 »tematskih« rasprava, te još k tome jedan otvoreni sastanak za vrijeme
kojega će kongresni voditelji, imenovani na vrijeme, voditi raspravu o izvještajima
iz 5 glavnih područja diskusije (šumarstvo za seoske zajednice, šumarstvo
za ishranu, šumarstvo za unapređivanje zaposlenosti, šumarstvo za razvoj industrije,
šumarstvo za kvalitetniji život) kao i o nacrtu kongresne deklaracije. Bit
će, naravno, uvodno zasjedanje (s glavnim pozdravnim govorom) kao i završno
zasjedanje te 5 pozdravnih govora gostiju (po jedan za svako od 5 glavnih područja
diskusije). Međutim, pobrinuli smo se da za vrijeme 13 dnevnoga kongresnog
razdoblja (16—28. listopad 1978. god.) neće biti kroz 5 poludneva obaveznih
kongresnih aktivnosti, eda bi se omogućilo grupama sudionika da se sastanu
i diskutiraju o bilo kojim predmetima koje odluče izabrati. Takvi se sastanci
obično spominju kao »satelitni« sastanci u vezi s neznatnim ispravcima
vremenskog rasporeda, koji se još mogu pokazati kao potrebni, a mogu se održati
u srijedu (18. listopada) ujutro, petak (20. listopada) ujutro, čitavu nedjelju
(22. listopada) te u srijedu (25. listopada) ujutro. Neki se od tih sastanaka mogu
održati istodobno pod uvjetom da se ne trebaju prevoditi, jer istovremeno prevođenje
(na engleski, francuski i španjolski) bit će moguće samo na jednom
zasjedanju u svako određeno vrijeme.
559