DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 145     <-- 145 -->        PDF

luje kao jedan od glavnih glumaca i osnivača
u Rutinskom amaterskom kazalištu
KUD-a »Ivo Perković«. Ostat će u
nezaboravnoj uspomeni njegove uloge koje
su bile na nivou profesionalnih glumaca
i za koje je KUD »Ivo Perković« na
natjecanjima amaterskih kazališta primalo
nagrade i priznanja kao najuspjelija
amaterska družina.


ANDRIJA KAP


šum. tehničar i ekonomista


Dne 19. V o. g. umro je, a 21. V sahranjen
na Novogradiškom centralnom groblju
An d r i j a Kap, ekonomista u
Zajedničkim službama Šumskog gospodarstva
»J. Kozarac« Nova iGradiška.


Imao je velik sprovod jer su mu na
poslijednji ispraćaj došli svi upravitelji
Šumarija sa svojim (osobljem, delegati
susjednih šumskih gospodarstva Slav.
Požega, Slav. Brod, Osijek, Bjelovar i Koprivnica,
te velik broj građana jer je pokojnik
imao široki krug prijatelja i štovatelja.


I ako je smrt prirodan završetak života
ipak svaki rastanak s osobom Is kojom
je čovjek do jučer radio je težak.
On je to teži, ako je ta osoba uspjela da
i okom svog života, bilo na svom radnom
mjestu bilo u privatnom životu, stekne
veliki krug svojih drugova, prijatelja i
znanaca.


Pokojni Andrija Kap bio je takva izuzetna
ličnost i upravo zato naš oproštaj
bio je s njim vrlo težak ne samo zbog
njegove iznenadne smrti već i zbog toga
što smo izgubili dobrog druga i vrsnog
stručnjaka.


Andrija Kap rođen je 16. VI 1927. u
Novoj Gradiški u siromašnoj radničkoj
obitelji. Osnovnu školu i četiri razreda
gimnazije završio je u Novoj gradiški,
a potom se kao 16-god. mladić godine
1943. zaposlio kod tadanjeg Ravnateljstva
šuma u :Novoj Gradiški.


Nakon Oslobođenja završio je godine
1949. Srednju šumarsku školu u Karlovcu
a zatim je kraće vrijeme radio u Šumskom
građevnom poduzeću Rijeka i u
Srednjoj šumarskoj školi Karlovac. Od


1. V 1951. dobio je stalno zaposlenje u
Iznenadna smrt duboko je kosnula ne
samo njegovu obitelj, uže iznance, suradnike
i prijatelje nego i široki krug znanaca
kojima će ostati u trajnom sjećanju
po svojoj prisnosti, vedrini i humanosti.


Slava inž. Arpašu!


Inž. E. Vilček


Šumariji Nova Gradiška — Šumskog gospodarstva
»Psunj« N. Gradiška, gdje je
ostao do kraja godine 1959.


Za vrijeme službovanja na toj Šumariji
vršio je uglavnom dužnost referenta
za uzgoj a povremeno i za eksploataciju,
dok je neko vrijeme za smjene upravitelja
Šumarije vodio samostalno upravu
Šumarije tako da se razvio u odličnog
šumara — praktičara.


Od 1. siječnja 1960. prelazi u novo osnovano
Šumsko gospodarstvo za šefa
plana. Međutim i ako mu je već tada
zdravlje bilo ozbiljno narušeno duh je