DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 144     <-- 144 -->        PDF

i drvne industrije SRH Dr Ing. Frančišković
Stjepan, u ime Šumarskog društva
Rijeka i kolega Ing. prof. Antonijević Eugen
te u ime društveno političkih organizacija
Rijeke, Opatije i Kastva dva
predstavnika.


Oprostili smo se, ali uspomenu na Nikolu
uvijek će čuvati i podsjećati žive njegove
»zelena potomstva«.
Hvala ti Nikola!


Dr. S. Frančišković — Ing. E. Antonijević


JOSIP ARPAŠ


dipl. inž. šumarstva


Dana 7. travnja 1977. god. iznenadno
je preminuo član naše radne organizacije
drug Josip Arpaš — »Džoni«,
dipl. inž. jšumarstva, upravitelj OOUR-a
Šumarije Kutine. Rođen je 1920. god. u
Kutini, u obrtničkoj obitelji, rastao, školovao
se, službovao je i aktivno djelovao
u društvenom i kulturnom životu svog
rodnog kraja, svoje Moslavine, svoje Kutine
koju nije napuštao nikad osim za
vrijeme srednjoškolskog i studentskog
života, koje je proveo u Zagrebu.


Svoj radni vijek otpočeo je po završetku
drugog svjetskog rata u šumarskoj
struci, u koju su tada polagane nade sviju
građana naše zemlje. Šuma je bila ta


da jedino narodno blago iz kojega je trebalo
pod vrlo teškim uvjetima rada, pribaviti
sredstva za brzu obnovu naše ratom
opustošene Jzemlje, i za podizanje
bazne industrije.


Na tom zadatku pok. inž. Arpaš nalazio
se je u iprvim redovima i sve teškoće koje
su se javljale savladao je lakoćom i
na tome poslu primjenjivao sve nove suvremene
metode |rada u šumarstvu.


Bio je izuzetan stručnjak u svim djelovima
široke šumarske struke počam od
uzgajanja, eksploatacije šuma, trasiranja
i građenja šumskih i drugih (komunikacija
i građevnih objekata, rasadničarstva
i parkiranja, a napose vrlo dobar planer
i ekonomista i (poznavatelj radničkog samoupravljanja.


Ta njegova stručnost nije se ograničila
samo na područje našeg gospodarstva,
nego ipreko Saveza sindikata radnika šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, preko
Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije, preko Zajednice
šumarstva i prerade drva, Privredne komore
i drugih republičkih organizacija u
kojima je predstavljao svoje gospodarstvo,
osjećalo se je njegovo djelovanje.
Biran je bio u niz odbora, komisija da
svojim bogatim znanjem i iskustvom djeluje
na razrješavanju ključnih problema
i pitanja šumarske struke. I zadnjega
dana svoga života aktivno je sudjelovao
u raspravi oko donošenja novog Zakona


o šumama u Petrinji znajući dobro što
će taj zakon značiti u budućnosti za poslovanje
grane i grupacije šumarstva i
prerade drveta u kojoj je on proveo svoj
radni vijek.
Osim stručnog rada pok. inž. Arpaš u
svom slobodnom vremenu bavio se i
društvenim radom. U mladosti je bio aktivni
nogometaš, a u zrelijoj dobi vrlo
aktivni radnik na kulturnom polju. Dje