DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 140     <-- 140 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


SKUPŠTINA SAVEZA INŽENJERA I
TEHNIČARA ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE
ZA PRERADU DRVA SR
MAKEDONIJE


Savez inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta S. R. Makedonije
održao je svoju, šestu, skupštinu
u Skopju 19. ožujka o. g. (1977). Brojnost
prisutnih članova kao i njihovo aktivno
sudjelovanje u radu skupštine ostavili
su vrlo dobar utisak. Skupština je
imala i jubilarni karakter — obilježavanje
25 godišnjice osnivanja Saveza.


Skupštini su prisustvovali i brojni delegati
— gosti:


Lazaro v dr Dime, predsjednik Saveza
inženjera i tehničara Jugoslavije i
SITH-a Makedonije;


Cajnk o inž. Tugomir, (predsjednik
predsjedništva Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu
drveta Jugoslavije;


Georgievski — Dejan inž. Kiro,
predsednik Saveta za pošumljavanje golina
u Makedoniji;


P e e v Vasil, sekretar Saveza za pošumljavanje
golina Makedonije;
Lazarevsk i Stevo, pomoćni sekretar
u Sekretrijatu za poljoprivredu i šumarstvo
SR Makedonije;
A 1 e k s o v Mitko, predsjednik Komisije
na RKSSRHM za suradnju s društvenim
organizacijama i udruženja građana;
Perčuklievski Jovanče, sekretar
Republičkog odbora sindikata radnika industrije
i rudarstva Makedonije;
Todorovski dr Strahil, dekan Šumarskog
fakulteta u Skopju;
Apostolsk i inž. Trajko, generalni direktor
udružene drvne industrije i šumarstva
»Treska« — Skopje;
Kadr i inž. Fahradin, predsjednik Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
industrije za preradu drveta Srbije;
P i š k o r ić inž. Oskar, delegat Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske;


G r u pč e inž. Risto, predpredsjednik Saveza
inženjera i tehničara Makedonije;
Ravnjanski tehn. Boro, sekretar Saveza
inženjera i tehničara Makedonije;


552


Tričkovsk i v. tehn. Velimir, sekretar
Saveza građevinskih radnika i tehničara
Makedonije te, posebno pozdravljeni,
E M prof. Hans, član Akademije nauka
Makedonije i


B e ć a r prof. Dimo, univerzitetski prof,


u. m.
Predstavnici organizacija pozdravili su
skupštinu od kojih se neki nisu ograničili
samo na pozdravnu riječ nego se osvrnuli
i na stanovite pojave. Između tih
bilježimo govor inž. Georgievskog,
predsjednika Savjeta (— Fonda) za pošumljavanje
goleti u Makedoniji, koji se
kritički osvrnuo na dosadašnje radove
na tom području i iznio stanovišta tog
Savjeta. Delegat SITH šumarstva i drvne
industrije Hrvatske inž. P i š k o r ić predao
je SITH šumarstva i industrije za
preradu drveta Makedonije zlatnu plaketu
i povelju izdanu povodom 130-obljetnice
osnivanja Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva i 100 godina neprekidnog
izlaženja Šumarskog lista te knjige
»Povijest šumarstva Hrvatske 1846 —
1976. kroz stranice Šumarskog lista« i
»Spomenicu« iz 1976. godine, što su skupštinari
burno i srdačno pozdravili.


Rad skupštine bio je opsežan, jer je
trebalo donijeti:


Statut Saveza,
Delovodnik za rad skupštine Saveza,
Pravilnik za proglašenje počasnih i zasluženih
članova te odluku o broju šumarskih
društava. Iako su svi ovi materijali
bili prethodno razmatrani i u širem
krugu, ipak je bilo, kako je već uvodno
rečeno, o svakom diskusije te su
donijete i stanovite korekture predloženih
tekstova. Šumarska društva u Makedonije
organiziraju se na općinskom ili
međuopćinskom nivou te je zaključeno
da ih bude 14.


Skupština je izabrala i novo rukovodstvo
Saveza, nadzorni odbor te urednika
časopisa »Šumarski pregled«. Za predsjednika
Saveza izabran je inž. Živko
M i nč e v — direktor Šumskog gazdinstva
Skopje (dosadašnji predsjednik), za
podpredsjednike izabrani su inž. Boško
Kostov i inž. Gjorgji Baševski a za ostale
članove Predsjedništva Inž Božidar
Aleksov, Mr Mile Stamenkov, inž. Ljubo