DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 14     <-- 14 -->        PDF

B) Pojas termofilne listopadne vegetacije prelazraog Sredozemlja


(Klimazonalna šuma sveze Ostryo-Carpinion Ht. et H-ić)


Šumske zajednice reda Quercetalia pubescentis Br.—BI.


Ovaj pojas leži između pojasa zimzelene vegetacije i grebena krajnjeg zapadnog
lanca visokih Dinarida (kroz koji se probija na nekoliko mjestapruža dublje u unutrašnjost). Međutim, pojas nije jednoličan, jer se u njemu
uzdižu izdvojena brda i planine (Učka, Svilaja, Mosor, Zavelin, Biokovo, Viduša,
Zvijerina, a naročito još i visoke planine Orjen—Bijela gora i Lovćen
oko Bokokotorskog zaliva) s klimatogenom vegetacijom koja pripada visinskom
pružanju primorskog montanog pojasa. On zauzimlje, idući od sjevera
prema jugu, i padine oko rijeke Soče i širok prostor Slovenačkog primorja,
zatim veliki dio Istre, Kvarnerske otoke, Cres, dio Lošinja, Krk, kojas primorskih
padina Velebita, te se proširuje u sjevernoj Dalmaciji oko slivova
rijeka Zrmanje, Cikole, Jadra i Cetine, zatim prodire dosta duboko u unutrašnjost
zapadne Bosne, zahvatajući Livanjsko i Duvanjsko polje, i širi nji


<0 HERCEGOVAČKE ZArlOVUEH
I TILOVINE }
( PETTERIA RAMEHTACEA{S*b IJU


1") ALPSKE NEGNJILE
´LABURNUM Al.PWUM.fM/HjGn


!_´:> BODLJIKAVOG ZEČJAKA
"*( CHAMAECYJISUS SPIHESCENS
(C Presi) Rolhm.


«EV? ISTARSKOG ZEČUAKA
( CHAMAECVTISUS PURPUREUS
(Scopj Link )


hov okoliš. Najdublje se probija u unutrašnjost rijekom Neretvom i njenim
pritokama, ali iza klisure kojom se ova rijeka probila kroz masive Cabulje,
Cvrsnice i Prenja, izmiješan je sa zajednicama kontinentalnog karaktera. Nadalje
pojas obuhvata široke prostore istočne Hercegovine i Crne Gore.


Pojas možemo podijeliti na dva potpojasa, niži i viši. Njihove granice
mogu se označiti i granicama dopiranja nekih vrsta kao što su: košćela
(Celtis australis L.), smrdljika (Pistacia terebinthus L.), drača (Paliurus austra