DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 139     <-- 139 -->        PDF

progresiju narušenih sistema, naglašavajući
važnost nezrelih stadija za konzervatorsko
planiranje.


Zamora Lozano, M.; B a r a s ona
Mat a, J.; Rodriguez Berroc
a 1, J.: Prilog studiji proizvodnog i lovnog
potencijala rubnih područja pokrajine
Cordoba. Tehničke osnove za ekonomsku
studiju.


Autori su proučavali prehrambene izvore
rubnih poljoprivrednih zemljišta i
potrebe jelena za hranom s ciljem da odredi
optimalnu površinu za standardnu
životinju s dobrim lovnim osobinama. Zadovoljavajuće
rezultate daju dva hektara
šume i pol hektara pašnjaka.


Barcena , F.: Popisivanje vučjih le-
gala u sjevernoj polovici pokrajine Lugo
(1975. godine) i neki podaci o njihovim
populacijama.


Iznose se rezultati popisa vučjih legala,
obavljenog u rujnu 1975. god. u sjevernoj
polovici pokrajine Lugo. Trinaest
je legala lokalizirano, dva su uhvaćena,
a jedno nije sa sigurnošću utvrđeno. Zatim
se opisuju četiri tipa habitata u kojima
vuci žive na proučavanom području.
Ta četiri tipa, koja se mogu primijeniti
na čitavu Galiciju, jesu: površine
gdje se stoka uzgaja na otvorenom prostoru,
površine visokog lova, prelazna
zona i zona industrijskih farmi. Autor
zaključuje o mogućim migracijama vukova
na tom području, koje su uglavnom
posljedica proganjanja u zoni uzgoja stoke
na slobodnom prostoru. Na kraju se
razmatra sadašnje stanje populacije vukova
na proučavanom području.


Ferrer, X.; Gare i a, L.; Purrov,


F. J.: Informacija o flamingu u Španjolskoj
i njegovoj populaciji 1974. godine.
Autori izvješćuju o gniježđenju i rasprostranjenju
velikog flaminga (Phoenicopterus
ruber) u Španjolskoj. Ova se
ptica u posljednje vrijeme gnijezdila samo
u Fuente de Piedra (Malaga) i Santa
Pola (Alicante). Zatim se daje historijat
jedanaestogodišnjeg razmnožavanja u Marismas,
Fuente de Piedra i Santa Pola.
Populacija u Španjolskoj naglo se smanjuje,
od maksimuma koji je u studenom
1973. god. iznosio 11.799 ptica do minimuma
od 3.031 ptice u listopada 1974.
god. Izvještaj završava novim podacima


o malom flamingu (Phoeniconaias minor)
i prstenovanju ove vrste u Španjolskoj.
Salvador, A.: Građa za »Herpetofaunu
Baleara«. I. Balearske gušterice
otoka Malgrats.


Jedan od tri sintipa Lacerta lilfordi
hartmanni Wettstein 1937, koji je sačuvan
u bečkom muzeju, označuje autor
kao lektotip s otoka Malgrats (Mallorca).
Opisana je nova serija od 17 mužjaka i
6 ženki, a rezultati su komparirani s Wettsteinovim
opisom.


M el 1 a d o.: O ishrani iberijske prima-
Ijske žabe (Alytes cisternasii, Boscä) (Anura:
Discoglossidae).


U radu se analizira hrana primaljske
žabe na jugozapadu Španjolske. Ova vrsta
lovi veliki broj raznih životinja, koje
su vjerojatno u vezi sa sastavom beskralješnjaka
u njenom životnom okolišu.
Selekcija je žrtava po svoj prilici ograničena
njihovom veličinom. Na taj način
veličina predatora stoji u korelaciji s veličinom
žrtve. Osim toga veličina se žrtve
približava distribuciji tipa normalnog
logaritma, koja tako odražava strukturu
životnih zajednica beskralješnjaka prema
njihovoj veličini.


Lozano Olivares, A.: Uloga ptica
u cirkulaciji virusa arbo.


Nakon opisa značenja riječi Arbovirus
ukratko se prikazuje kemijski sastav, karakteristike
infekcije i glavni patološki
sindromi u čovjeka uzrokovani ovom
grupom virusa. Ističe se važnost odnosa
između ptica i arbovirusa te ukazuje na
pomanjkanje specifične terapije za tu
bolest. Navodeći redove raznih autora iz
drugih zemalja, ukazuje se na potrebu
sličnih proučavanja u Španjolskoj, gdje
ne postoje publikacije o toj temi. Uzimajući
u obzir ekološke uvjete Španjolske,
načinjena je tabela arbovirusa i vektora
koji vrlo vjerojatno postoje u toj
zemlji.


Templado, J.: Biološki podaci o
Melitaea deione (Geyer) (Lep. Nymphalidae).


Autor je proučavao geografsku rasprostranjenost
i biološki ciklus leptira Melitaea
(Mellicta) deione Geyer). U zoni El
Escorial, Madrid, ta vrsta ima jednogodišnju
generaciju i ljetno-zimsku dijapauzu
kao larva četvrtog razvojnog stadija.
Biljka — hraniteljica joj je Antirrhinum
graniticum Roth.


V e 1 e z, R.: Veliki požar u planini Almijara.


Opisuje se najveći šumski požar koji je
ikada zabilježen u Španjolskoj. Izgorjelo
je 11.991 hektara borovih šuma u pokrajinama
Granada i Malaga u mjesecu
kolovozu 1975. godine.


J. Mikloš