DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 131     <-- 131 -->        PDF

PRIRODA, časopis Hrvatskog prirodoslovnog
društva u brojevima 1-10 1976.
god. donosi, između ostalih, i ove priloge:


Članci:


Ć u r ić dipl. ing. šum. R a d o s a v :
Jasen i lipa prava su naša listopadna drveta
(sa 7 crteža)


G a m u 1 i n-B rida prof. dr. Hei en
a : Prof. dr. Zora Vales Karaman
Jukić Ivan: Lisne uši (s 1 crtežom)
Juščenko Oleksa: Stepski državni
zabran (s 1 fotografijom)


Kapetanović prof. Mehmedalija
: Crtice s Risnjaka (s 1 fotografijom)


Kovačević prof. dr. Josip: Prof.
dr. Josip Pančić — srpski Linne


Kranjčev prof. Radovan: Primjeri
varijabilnosti naših leptira (sa 6
fotografija)


Lo v a š e n-E berhardt mr. Ž e 1 j k a
i Trinajstić dr. Ivo: O istarskom
zvončiću i njegovim srodnicima (s 1 crtežom)


M a 1 e z prof. dr. Mirko: Strmica
kod Knina — zanimljivo nalazište fosilne
flore i faune (s 2 fotografije i 1 crtežom)


Marinković Đorđe: Ptica kugara
dobila je ime zbog bolesti kuge


Stanković dr. Stevan M.: Turističke
privlačnosti Durmitora (s 4 fotografije)


Š o j a t mr. ing. Miroslav: Mikrobiološka
fiksacija atmosferskog dušika (s
4 slike)


Sugar Ivan: Velebit, hrvatska biser-
planina, pod zaštitom (sa 6 fotografija)


Suga r Ivan : Značajke vegetacijskog
pokrova Istre i Kvarnera (s 9 fotografija)


Trifunovski Jovan F.: Planina
Osogovo (s 2 fotografije)


Trinajstić prof. dr. Ivo: Vladimir
Nazor — pjesnik prirode


Vajda prof. dr. Z 1 a t k o : Šuma kao
činitelj hidrološke ravnoteže oborinskih
područja (s 1 fotografijom)


Z o r i ć prof. Mihajlo: Visoravan
Krnovo u Crnoj Gori (s 3 fotografije)


Zaštita prirode


Cedri na poluotoku Pelješcu (Peta r


P.
Šaić)
Čvorak šareni — korisna ptica (Prof.
dr. Zdravko Dolenec)
Informacije o manje poznatim kretanjima
kod migranata — ptica selica (dr.
Lj. S t r o m a r)


Kako revitalizirati teško oštećena područja
(Josip Sakoman)


Nikad dosta o zagađivanju voda (A.
T a d i ć)


Savjetovanje o nepoštivanju propisa za
zaštitu čovjekove okoline (Prof. Ant e
T a d i ć)


Suton životinjskog carstva (V e 1 j k o
I v a n u š i ć)


Što možemo učiniti za zaštitu ježa (s
1 crtežom) (Đuro Burkuš)


Trava-iva (Akademik J. Tucakov)


Uticaj uređenja školske sredine na sredinu
u kojoj se škola nalazi (Vera P a-
v 1 o v i ć)


Zakonska uredba o upotrebi zračnog oružja
(A. T-ć)


Zaštitimo prirodu i pjesmom (D ž emana
Mustagrudić, Elma Sorti
ć)


Zašto se Prokleti je ne proglase nacionalnim
parkom (Ante T a d i ć)


Zašto mungos na otoku Hvaru? (Prof.
Ante Tadić)


Zimovanje ježa (Đ. B.)


Zanimlj ivosti


Bor-legenda (Dragiša Novosel)
Brojni stari platani (J. T.)
I naše ulice naseljavaju neobične bilj


ke (sa 2 slike) (Prof. dr. Josi p Kovačević)
Kako osvojiti tropsku šumu Amazonije
(S. J o v i č i ć)
Lov u Makedoniji (J. F. T.)
Neolitska poljoprivreda u istočnoj Slavoniji
(Dipl. ing. Antun Mirković)
Promjene na plodovima oraha (Mari n
Š i m e r a)
Smrznuti pupovi — oživjeli (Ing. N.
R a o s)




ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 132     <-- 132 -->        PDF

Opažanja u prirodi Putopisi


Kreja je proširila svoj areal na visoko
područje planine Kopaonik (Prof. Đ o rđe
Marinković)


Mravlja cesta (Dr. F. Solid)


Najčešće letnje trpezne zajednice kod
nekih ptičjih vrsta (Đorđe Marinković)


O sjenici — prvom vjesniku jeseni na
Jadranu (Franjo Zubak)


Pas u prirodi (J a n k o Š t u 1 a c)


Pojava kugara (s 1 crtežom (Ing. R o-
man Chylak i prof. Zdravko Dole
n e c)


Posljedica snijega i niskih temperatura
u ožujku 1976. godine (Prof. Zdrav ko
Dolenec)


Srnjak-perikaš iz lovišta »G´.´mance« (s
2 fotografije) (A 1 o j z i j e F r k o v i ć,
dipl. ing.)


Urbanizirani čvorci (Marin Š i m e-
r a)


Vertikalna rasprostranjenost seoske laste
(Đorđe Marinković)


Vjeverica (Zlatibor Prgin)


Osvrti


Bilinar — povodom stogodišnjice tiskanja
prve hrvatske flore na hrvatskom
jeziku (s 1 slikom) (Doc. dr. Iv o T r in
a j s t i ć)


Nacionalni park Hakone u Japanu
(Vladimir D u m b o v i ć)


Vijesti


Čovekova okolina, geografske naukemarksistička filozofija (M i h a i 1 o Z or
i ć)


XII međunarodni botanički kongres —
Lenjingrad 3-10. VII 1975. (Doc. dr. Iv o
Trinajstić)


Hvar u prirodnim znanostima (Dr. Ilinka
Senčar Čupovi ć)


Izložba »Josip Pančić i njegova znanstvena
otkrića u prirodi« (Prof. Ant e
T a d i ć)


Međunarodni kongres o zaštiti voda
(Prof. Ante Tadić)
Simpozij »Fauna Srbije — stanje i perspektive
« (A. T-ć)


»Mladi čuvari prirode«


Stotinu ogranaka naše organizacije (s
2 fotografije)
Novi ogranci i izvještaji o aktivnostima
u prošloj školskoj godini (s 3 slike)


»Nauku mladima«


Posjeta Zemaljskom ´muzeju u Sarajevu
(sa 1 fotografijom) (Stanoje Jovan
o v i ć)


Fenološka promatranja (Prof. Mat e
Tomljenović)


I. Mikloš
U br. 1/1978. Šumarski list donosi prikaze priloga o šumarskoj
genetici u domaćim časopisima.