DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 130     <-- 130 -->        PDF

stavlja (u 1975. god.) započetu »nomenklaturu
raznih pojmova, alata, strojeva
i uređaja u drvnoj industriji« abecednim
redom prema hrvatskom nazivu te nazive
na engleskom, francuskom i njemačkom
jeziku. Do kraja 1976. godine nomenklatura
zahvatila je slovo »p« i u
svemu 258 naziva.


Na pitanje, gdje su granice primjene
drva u građevinarstvu
jedan odgovor dao je KlagenfurtsVi
sajam. Krovna konstrukcija novoizgrađene
sajamske hale dimenzije 120x60 m,
koja počiva na 3 potpornja, izgrađena je
od prednapregnutog drva tj. od greda
ljepljenog drva s ugrađenim čeličnim užetima.
Uz to je ova hala i prenosiva, što
je bio jedan od uslova uprave Sajma za
slučaj da se mora seliti na drugo mjesto.
I s pravom je rekao dr O. Weihs, austrijski
savezni ministar za poljodjelstvo i
šumarstvo, da »tehnički jedinstvenom
gradnjom nove sajamske dvorane pokazale
su se, u eri gradnje prednapregnutim
i armiranim betonom, za drvo kao
građevinski materijal takve mogućnosti
koje se pred nekoliko godina nisu mottle
zamisliti« (u izvještaju u br. 9/10. D. T USUNA
o Klagcnfurtskom saimu i 14. evropskom
radnom savjetovanju novinara
drvne struke).


Zagrebački kemijski kombinat »CHROMOS
— KATRAN — KUTRILIN« redovno,
na dvije do tri stranice obavještava o
svojim proizvodima koji se upotrebljavaju
u obradi ili zaštiti drva odnosno drvnih
izrađevina. Tako npr. o Hidrolux-u,
vlastitoj lak-boji koja se razređuje vodom
(u br. 3/4), o Xyladecoru TOP — novom
sredstvu za zaštitu vanjskih drvenih
površina (u br. 5/6) odnosno i o sredstvima,
koja se mogu primjeniti i izvan
proizvodnje. Kemijska industrija KARBON
prikazala je svoje sisteme za ličenje
građevne stolarije s detaljnom analizom
potrebnog vremena i materijala
đakova, lazura).


Na materijale koji se bave preradom
ili obradom drva (o pokućstvu i umjet


noj stolariji npr. 22 je napisa) ne osvrćemo
se, jer su od stručnog interesa te završavamo
konstatacijom, da je »Drvna industrija«
u cijelosti ne samo na stručnoj visini nego
i reprezentativan časopis.


Institut za drvo u Zagrebu 1975. godine,
u zajednici sa Šumarskim institutom
Jastrebarsko (jedinica Zagreb) i Zavodom
za istraživanja u drvnoj industriji Šumarskog
fakulteta u Zagrebu te brojnim stručnjacima
šumarske i drvarske onerative,
izradio je »Studiju korišćenja
otpadaka iz šumske i drvnoindustrijske
proizvodnje u SR
Hrvatskoj«. Studiju su financirali Republički
savjet za naučni rad SRH i Privredna
komora SRH. Ing. F. iŠTAJDUHAR
je u 3/4. broju iznio rezultate ovih
istraživanja sa zaključkom »da će razvoj
društva i njegovih materijalnih potreba
siliti na što intenzivnije korišć
enj e kako industrijskih, tako i šumskih
drvnih otpadaka, jer se biološki
proizvedena drvna masa neće moći
povećavati već samo iscrpniie i potpunije
koristiti«. Količina otpadaka u 1985.
godini iznosit će: šumskih 1,271000 m3 (od
čega 283000 m3 od izrade, 299000 m3 sitne
granjevine te dio mase kore i panjevine)
a industrijskih (pilana, polufinalne
i finalne proizvodnje) 1373000 m3. Otpaci
mogu se koristiti kao industrijsko pogonsko
gorivo, u proizvodnji iverica te u
kemijskoj preradi — proizvodnji sulfatne
celuloze. Za sada se koristio samo dio
industrijskih otpadaka, a za nroizvodnju
celuloze jedino Kombinat BELIŠĆE i to
oko 50000 t pilanskih otpadaka, kako vlastitih
tako i iz Virovitice, Pakraca, SI.
Broda i Đurđenovca. Ako ne imenovanu
Studiju, a onda bar Štajduharov prikaz
trebao bi pročitati svaki radnik u šumarstvu.
2


Oskar Piškorić


! Drvna masa koja ostaje u šumi samo je otpad
u relativnom smislu. U relativnom, jer ona — šumski
otpad — humificiran ulazi u novu proizvodnju
drvne mase.