DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Sajamska hala u Klagenfurtu izgrađena od prednapregniutog drva


va Basilleum PO. Ovo se sredstvo može
primijeniti i protiv pojava modrenja kod
četinjača, iako je za crnoborovinu Kadovoljava
i dovoljno provjetravanje posječenog
drva1.


F. HALUSEK, u br. 3-4 pod naslovom
»Poslovni sistem šumarstva,
industrije za preradu drva i
promet a Osijek«, informirao o osnivanju
istoimene radne organizacije za
Slavoniju i Baranju (samoupravnim sporazumom
o udruživanju rada i sredstava
na načelima Ustava SFRJ i SRH. Osnivačka
skupština Poslovnog sistema šumarstva,
industrije za preradu drva i
prometa u Osijeku održana je 22. III 1976.
godine u Osijeku i sistemu su pristupile
24 radne organizacije s područja Slavonije
i Baranje sa 103 OOUR-a i 17800 zaposlenih.
Ova organizacija nije »zatvorena
« tj. njezini članovi mogu biti i istovrsne
organizacije udruženog rada nezavisno
od njihovog sjedišta. Kao najznačajnije
ciljeve ove organizacije navodimo
»zajedničko programiranje razvoja (sred1
Vidi i »Narodni šumar«, 1951. god., br. 7-8. —


O. Piškorić: o crnom boru i crnoborovini.
njoročno i dugoročno) na bazi usklađivanje
sirovinske baze šumarstva, industrije
za preradu drva i prometa« te »zajedničko
ulaganje na bazi usklađenih
programa razvoja«. Samoupravnim sporazumom
obuhvaćen je i »razvoj lovne
privrede i lovnog turizma«. Informacija
sadrži i »ekonomske potencijale članica
Sistema« na bazi 1975 god. tj. ukupan
fond drvne mase, neto raspoloživu masu
za sječu, po načinu iskorišćivanja (piljena
građa, furnir, građevna stolarija, iverice,
papir itd.) te financijske pokazatelje.


A. ILIĆ informira o »nezadovoljavajućim
rezultatima poslovanja u 1975. godini
« (u br. 3/4), o »usklađivanju razvoja
do 1980. godine u reprodukcionom kompleksu
šumarstva i industrije za preradu
drva SRH« (u br. 34) te o »razvoju
šumarstva i prerade drva do 1985. godine
« (u br. 5/6), aD. Oreščanino »tržištu
drvnih proizvoda početkom II kvartala
1976. godine« (u br. 5/6).
F. ŠTAJDUHAR (nastavlja s prikazom
stranih vrsta drveća, prvenstvo tropskih
područja, uz podatke o dendrološkim osobinama
pojedinih vrsta. Isti autor na