DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 125     <-- 125 -->        PDF

se na staništu šume .hrasta kitnjaka i crnog
jasena Gajić, a sastoji se od 51
stabla. Stabla P. c. u ovoj kulturi su vrlo
varijabilna, pa se npr., dimenzije stabla
u 43. godini kreću od 3 do 11,5 met.
visine a pp od 8 do 20 cm te su u cijelosti
»znatno manja od stabala munike i
crnog bora, odgajenih na istom staništu«.
Iz tih činjenica proizlazi preporuka autora,
da P. contorta ne treba masovno uzgajati
na takvim staništima već samo »osnivati
oglede skromnijih razmera i prvenstveno
na planinskim staništima koja
ovoj vrsti više odgovaraju«.


RADOVANOVIĆ, Ž. i ĆURIĆ, R.: Analiza
razvitka bijelog bora u
šumskoj kulturi »Jelino brdo«
kod Pala (br. 1.). Kultura bijelog bora
na Jelinom brdu podignuta je u periodu
1956-1958. godine na površini 21,6 ha kao
jedna od kultura ove vrste u periodu, kada
se uz crni bor za pošumljavanje forsirao
i bijeli bor. U starosti od 20 godina,
kako su pokazala snimanja na pokusnoj
plohi, od cea 5000 posađenih dvogodišnjih
neškolovanih sadnica bilo je 2159
stabala s temeljnicom po ha 31,66 m2 i
drvnom masom od 134,748 m3 odnosno
prosječnim dobnim prirastom 6,7 m3. S
takvim prirastom ova sastojina ´premašuje
I bonitet za ovu vrst po prirasno-
prihodnim tablicama WIEDEMANN-a osim
visine koja odgovara I bonitetu.


Iz rada (u br. 3), »Fiziološke karakteristike
šišarica crnog
bora (Pinus nigra Arn.) u vezi
s bojom njihovih ljuspi« LJ.
MARKOVIČA saznajemo, da kakvoća sjemena
crnog bora ne ovisi o boji češera
(češeri su bili svjetlosmeđe, crnozelene i
crne (boje). Jedino se svjetlosmeđe šišarice
teže otvaraju od onih druge boje, pa
u njima »ostaje visok procenat neistrušenog
semena čak i na ´graničnim vrednostima
temperature«. Kako su svjetlosmeđi
češeri imali u svježem stanju manje
vlage nego oni ostalih dviju grupa
znači, da su prerano brani, a brani
su 19. i 20. XI (1974. god.). Ovo tvrdim
na osnovu rezultata vlastitih ispitivanja
provedenih 1948. i 1949. godine s
češerima crnog bora iz šume Surdup
(Kninska Dinara) i šume Borovača (ogranak
Svilaje kod Muca). Ta su ispitivanja
pokazala, da su se češeri brani krajem
prosinca mjeseca u procesu trušenja
sjemena umjetnim zagrijavanjem (ne
na suncu) brže i potpunije otvorili nego
oni ubrani u studenome. I ne isamo to.
Češeri ubrani u XII mj. u proljeće slijedeće
godine otvarali se i na sobnoj tem


peraturi, dok su oni ubrani u XI mj. ostati
trajno zatvoreni.


Površina sastojina četinjača u AP Vojvodini
iznosi 4653 ha odnosno samo 3°/o
cjelokupnog šumskog (fonda te Autonomne
pokrajine. Daleko pretežni dio, 92°/o,
četinjača nalaze se na Deliblatskim i Subotičkim
pijescima a od ostalih 8% 7,5,!)/o
otpada na sastojine u Fruškoj i Vršačkoj
gori a 0,5"Vo u ostalom području vojvođanske
ravnice. D. BLAGOJEVIĆ, u br.
2, saopćava »podatke o četinjarskoj
kulturi u šumi »»B a g r em
a r a«« na ravnici Vojvodine«
(nedaleko Bačke Palanke). U tom šumskom
kompleksu u proljeće 1965. godine
posađeno je 1033 sadnica Pinus strobusa
L., Picea excelsa Link., Pseudotsuga Douglasii
Carr., Cedrus atlantica concolor Lindl., Picea sitchensis Carr.,
Sequoia gigantea Desc. Picea pungens Englm.
a u proljeće 1966. god. i Betula sp.


L. redoslijed vrsta i nomeklatura D. B.).
Visina četinjača u doba sadnje iznosila
je od 57 do 93,5 cm, a breza 336 cm. Visina
stabala četinjača 1975. godine iznosila
je između 3,2 m (P. nungens) i 8,8
m (duglazija) a breze 11,2 m. Cedar je
postigao visinu od 8 m, a borovac 8,1 m.
»Iskustva Gorana Raške na
pošumljavanju serpentinskih
goleti upotrebom sadnica sa
pokrivenim žilnim sistemo m«,
koja u br. 2, saopćava R. ĆURČIC pokazuju,
tokom petogodišnjeg rada, da se i
tako nepovoljna staništa kao što su serpentinske
goleti mogu uspješno pošumliavati
sa sadnicama u busu. Priprema
tla sastojala se u kopanju jaraka dužine
oko 3 m dužine i dubine najmanje 50 cm,
a uspjeh primanja je 100 — postotni i to
»uz jednostavniji postupak pri sadnji«.
Za pošumljavanje se koristi crni bor s
3150 kom. po ha. »Najbolji način proizvodnje
sadnica je u čašicama od 200 grama
zapremine duboke oko 12 cm (kakve
se upotrebljavaju za jogurt) ... u kojima
ima dovoljno mjesta za razvoj korjena
u dvije pa i tri vegetacione periode« iskustvo
je autora. Čašice su ili razrezane
na dvije strane i učvršćene gumom ili
na dnu probušene (p 2 cm2) pa se mogu
upotrijebiti više puta. Proizvodnja sadnica
u plastičnim kesicama (sadržaja oko


1 kg), nije se pokazala rentabilnom.


Iz prikaza SV. VLADISAVLJEVIĆA
»Proizvodnja sadnog materijala
za šumsku proizvodnju u
1974. i 1975. godini « ((br. 6) saopćujemo
podatke za 1975. godinu. Te je godine
u »Registru proizvođača sadnog ma