DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 12     <-- 12 -->        PDF

kvarnerskih otoka: južni Cres, Lošinj, Rab i zapadni Pag, te preko otočja
zadarskog primorja zahvata širi pojas kopnene obale, Nina, Zadra, Šibenika
i Splita do Omiša. Jednako kao i u Kvarnerskom zaljevu i pod padinama
Velebita tu, pod padinama Biokova, na obali smjenjuje ju listopadna vegetacija,
ali se bujno razvija na svim dalmatinskim otocima: Šolti, Braču, Visu,
Hvaru, Korčuli, Lastovu i Mljetu, te na poluotoku Pelješcu. Od šireg okoliša
ušća rijeke Neretve nastavlja se u nešto širem ili užem pojasu južnije sve
do rijeke Bojane, čineći ponovno kraći prekid pod padinama planine Lovćena,
a nastavlja se i u užem pojasu oko Skadarskog jezera.


:>


Fot. — Phot. 4. Ostaci bukovih sastojina na planini Čabulja u Hercegovini —
Relics of Beech stands on Mt. Čabulja in Hercegovina.


Foto: P. Fukarek


Na otocima Braču i Hvaru te na poluotoku Pelješcu u najvišim visinama
raširene su šume dalmatinskog crnog bora, koje, iako i s elementima zimzelenog
podrasta, pripadaju više pojasu listopadnih termofilnih šuma.


Pojasu jadranske klimazonalne šume crnike (Orno-Quercetum ilicis H-ić.)
pripadaju i posebne razvojne formacije zimzelenim grmljem obraslih kamenjara
tzv. garizi iz fitocenonloškog reda Cisto-Ericetalia H-ić, kao i kamenjarski
pašnjaci reda Cymbopogo-Brachypodietalia H-ić, ali ne i šibljaci drače
(Paliuretum adriaticum H-ić), koji, očigledno, pripadaju pojasu termofilne
listopadne vegetacije.