DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 119     <-- 119 -->        PDF

ing. F. KORDIŠ: Putevi racionalizacije
u gospodarenju sa šumama (br. 6).


Iz za štite šuma posebno registriramo:
članak ing. J. MAČEKA o širenju
Cronartium ribicola Dietr. u svijetu te
ing. S. BLEIWEIS-a o »gradaciji velike
bukove lisne mušice (Mikiola fagi HTG.)
u slovenskim šumama« (br. 6). Ing. S.
PETRIČ osvrnuo se na »zaštitu šuma od
požara, posebno, na kraškom području«,
a ZAVOD ZA POGOZDOVANJE IN MELIORACIJU
KRASA saopćio je statistiku
šumskih požara od 1965. do 1975. godine
(oba u br. 4).


Gozdarski vestnik u 1976. godini ima i
niz priloga s područja »Okoliš i prostorno
planiranje« od kojih posebno
navodimo: Ing. M. ŠOLAR: Šumske
zajednice kao osnova za utvrđivanje
kritičnih vrijednosti ugljičnog dioksida
(S02) u atmosferi (br. 3), ing. M. CIGLAR:
Vrednovanje kulturne krajine (uz
primjenu na Kočevskoj krajini, br. 5) te


J. BARNER (Universität Graz): Šumskouzgojne,
biološke i ekološke mogućnosti
za povećanje otoka vode iz šume
(br. 7-8). Više ovamo nego u uzgajanje
šuma, kako je stavito u G. v., spada članak
ing. J. ČERNAČA: Teorija i praksa
pri prenošenju ideja o njezi, prebornom
gospodarenju i kontrolnoj metodi u uređenju
krajine (br. 5).
Od manjih priloga navodimo da u br.


10. imademo podatke o etatu isjeć i u
privatnim šumama 1975. godine te
o pošumljivanju u tim šumama
1974. i 1975. godine u okviru kooperativnih
organizacija.
Ing. L. ŽUMER uz 80-godišnjicu života
ukratko je prikazao, u br. 10, životni put
Ing. Franca Oblaka, koji je svoj
stručni rad započeo 1923. godine u Đurđevačkoj
imovnoj općini, nastavio na području
Ogulinske imovne općine, da se,
1933. godine vrati u Bjelovar kao uređivač
šuma, odakle je već 1934. godine premješten
u Skoplje za šefa taksacije u
Vardarskoj banovini; radni vijek završio
je 1962. godine kao direktor Gozdnog gospodarstva
u Ljubljani.


Ing. B. KRASNOV objavio je, u br. 6
nekrolog »V spomin inženjerju Stani slavu
MAZI JU«, osnivaču nižeg i
srednjeg šumarskog školstva u Sloveniji.
Mazi je, naime, već 1945/46. godine organizirao
tečajeve za lugare u Idriji, koji
su 1948. godine prerasli u Šumarsku školu
u Postojni, a ova je 1966. pretvorena
u Šumarski školski centar u kojem je


ing. Mazi bio direktorom sve do umiro


vljenja 1975. godine.
Ing. Mazi rodio se 1906. godine u Ljubljani,
a radni vijek, nakon trogodišnjeg
čekanja, poslije diplomiranja 1931. godine
na Šumarskom fakultetu u Beogradu, započeo
je 1934. godine u Štipu (Makedonija),
da iste godine bude premješten u
Ljubljanu, gdje je radio u Direkciji državnih
šuma te u Šumarskom odsjeku
Banske uprave.


NARODNI ŠUMAR, god. XXX, Sarajevo,
1976.


U prvom svesku, br. 1-3, N. š. donosi:
ERAK, St.: Varijacija dimenzija traheida
jelovine (Abies alba Mill), sa krečnjačkog
zemljišta u Bosni;


MALBAŠIĆ, V.: Primena »Nextel« 3101
materijala u površinskoj obradi elemenata
korpusnog namještaja;
ČURIĆ, R.: Šumska zemljišta ispod dalekovoda
i mogućnost njihovog korištenja
u proizvodne svrhe;


ĆEMALOVIĆ, M.: Stanje bagremovih zasada
podignutih uz saobraćaj nice u dolini
Neretve i Rame;


GAVRILOVIĆ, Dr.: Prilog poznavanju ekonomskog
značaja riđe borove zolje (Neodiprion
sertifer Geoffr.) U Hercegovini;
POPNIKOLA, N.: Varijabilnost i oplemenjivanje
jele u SR Makedoniji;
ČIRIĆ, M.: Korištenje pedoloških karata
u šumarstvu;


GAŠIĆ. L. Utvrđivanje prosječne kvalifikovanosti
u šumarstvu, a u STRUČNIM
SAOPĆENJIMA o »Dosadašnjim iskustvima
u proizvodnji sjemenskog i sadnog
materijala i neki problemi pošumljavanja
u Bosni i Hercegovini.


U drugom svesku, br. 4-6, N. š. donosi:


NEDOVIĆ, V.: Osnovne karakteristike sa


vremenih (industrijskih) metoda proiz


vodnje sadnog materijala, njihov značaj


i uloga u vještačkom obnavljanju šuma;


SERDAREVIĆ, F. i JOVIČIĆ, A.: Analiza


angažovanja sredstava u izgradnji šum


skih komunikacija;


LAZAREV, VI.: Pojava Fomes annosus na


čempresu u Hercegovini;


RADULOVIĆ, Sv.: Dosadašnji rezultat


nege bora na Deliblatskom pesku;


ROMIĆ, R.: Idendifikacija potencijalnog


potrošača robe lovne privrede SR B i H;


531