DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 117     <-- 117 -->        PDF

lovicom XVI stoljeća osniva se šumar ska
operativa pod nazivom »kapetana
šuma«. Uvođenje reda u eksploataciju
šuma nastojalo se postići i osnivanjem
»korporacija« neposrednih korisnika
šuma.5


Naglašavamo, zbog današnjeg povampirenja
kozarstva u Hrvatskoj, i jedan
dokumenat o zabrani držanja koz
a (Dis., str. 123). To je »Proglas« od 7.
VIII 1760. godine Magistrata providura
i nadprovidura za drvo i šume, koji je
odobrio i Senat Mletačke ´republike, u
kojem se naglašava štetnost »ispaše stoke
u šumama, naročito paša koza koja
uništava podmladak« pa se »zabranjuje
svaki ugon stoke u šume, a koze se moraju
eliminirati u roku od tri mjeseca
nakon objave Proglasa« a »bilo kojem


5 Vidi »Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976
. . . , str. 321. odnosno D. Jedlowski: Dokumenti iz
1646. i 1681. godine o prvoj korporaciji korisnika
drveta u Blatu na Korčuli (šum. list. br. 3-4/1965).


PREGLED JUGOSLAVENSKIH ŠUMARSKIH
ČASOPISA ZA 1976. GODINU


Strokovna revija GOZDARSKI VESTNIK,
letnik XXXIV, Ljubljana, 1976.


U ovom godištu »Gozdarskog vestnika«
na prvom mjestu navodimo čestitku
»slovenskih šumara ... hrvatskim
drugovima«, objavljenu u 6.
br., za »100 godina izdavanja revije, 100
godina tradicije, 100 godina uzgajanja« i
zahvaljujemo na ovom prilogu proslavi
stote godine neprekidnog izlaženja Šum.
lista i 130. godišnjice osnivanja društvene
organizacije šumara Hrvatske — Hrvatsko-
slavonskog društva!


Gozdarski vestnik u 1976. godini ili u


34. godini svog života dobio je i novo ruho
i nov način uređivanja. Novo ruho sastoji
se u reprodukciji fotografije u crno-
žutoj tehnici s različitim temama, koje
ne samo privlače pažnju na G. v. nego
su i vrijedna dokumentacija o prirodi, a
neke od njih i s izrazitim estetskim akcentom
(npr. smrekova šuma pod snijegom).
Kao novost u sadržaju navodimo
»aktualni komentar«, »Zapis na bukvi« te
četiri stranice ilustrativnog materijala u
boji ili crnobijelom tisku.
Prvi »Aktualni komentar« nalazi
se u drugom broju i osvrće se na ekonomsko
stanje šumarstva u Sloveniji u


predstavniku vlasti bilo je zabranjeno
da može izdati dozvolu držanja koza«.


Završavajući ovaj informativan prikaz


o disertaciji dr Jedlowskoga izričemo nadu,
da će autor nastaviti s objavljivanjem
rezultata svojih istraživanja. Zar, npr.,
ne bi bilo ne samo zanimljivo nego i korisno
objaviti što sadrže katastri šuma
počam od onog iz 1536. godine pa nadalje?
Ili, kakove su bile dužnosti kapetana
šuma prema već navedenom Pravilniku,
itd. To više, što prikazi iz povijesti našeg
šumarstva pobuđuju pažnju i kod
starijih i kod mlađih šumara, pa i studenata
šumarstva6.
e Pored već pod bilj. 5 navedenog priloga ing. Jedlowskog
navodimo i njegov prilog »Dokumenti iz
XVII i XIII stoljeća o izvozu hrastovine i zaštiti
šuma na Krku«, objavljenog u šum. listu br. 4-6/
/1975.


Disertacija se nalazi i u KNJIŽNICI SITŠD HRVATSKE
u Zagrebu.


O. Piškorić
1975. godini. U komentaru se konstatira,
na osnovu materijala Poslovnog udruženja
šumsko-gospodarskih organizacija, da
je »reorganizacija šumarstva prema načelima
udruženog rada u znatnoj mjeri doprinjela
povećanju udruženog dohotka«
ali da je »ekonomska moć šumarstva u
1975. godini u odnosu na prijašnje znatno
pala« jer se »povećali troškovi organizacija
... kao i izmjenili propisi o amortizaciji
i plaćanju zakonskih obaveza
«. Osobni pak dohodak »po prvi put je
u 1975. godini bio ispod republičkog prosjeka
«. »Aktualni komentar« nalazi se još
u br. 3. (Dr I WINKLER o samoupravnoj
interesnoj zajednici za šumarstvo),
br. 4. (Ing. S. KOŽELJ o o multilaterarnoj
kompenzaciji iz 1976. god.) i u br. 7/8
(inž. M. KMECL, o »šumskim poslovođama
kao zaboravljenom stručnom potencijalu).
Iz komentara I. Winklera saznajemo
da je SIZ za šumarstvo u 1975. godini
imao na raspolaganju 17 milijuna
din. za proširenu biološku reprodukciju,
a 9 mil. za gradnju šumskih cesta. Dok
je novca za proširenu biološku reprodukciju
bilo dovoljno, zahtjevi za ceste bili
su tri i pol puta veći. Takova situacija
bit će i u buduće, pa će za gradnju puteva
trebati »naći i druge izvore financiranja,
posebno sredstva iz kredita«. M.
Kmecl, inače odgovorni urednik Gozdarskog
vestnika, konstatira da se u zadnje