DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 113     <-- 113 -->        PDF

ekonomsko-političkim odnosima šumarstva O. Piškorića te o organizacionim
promjenama u šumarstvu u novoj Jugoslaviji Z. Gazdeka i L. Molnara. To
se odnosi i na prilog Mr Motala o »mjerama koje bi trebalo poduzimati da
se spriječi masovno propadanje brijesta«, koji obrađuje aktualnu temu, suzbijanje
sadanje epidemije holandske bolesti brijesta (a koja hara i drugim
zemljama Europe, pa i izvan nje).


Ovaj Zbornik vjerojatno zaključuje jedan period retrospektiva povijesti
šumarstva Hrvatske, pa stoga navodimo i one publikacije, koje su mu prethodile.
To su:


— Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije (Vinkovci,
1974);

D. Jedlowski: Venecija i šumarstvo Dalmacije od 15. do 18. vijeka,
Split, 1975. (doktorska disertacija u izdanju Instituta za Jadranske
kulture i melioraciju krša u Splitu);
— Povijest šumarstva Hrvatske 1846—1976. kroz stranice Šumarskog
lista, Zagreb, 1976; od samostalnih publikacija te radovi objavljeni u
Šumarskom listu:
— VI. Severinski: Dvjestogodišnjica Šumarije Krasno (1966, br. 9—10);

K. Posavec: Kratki prikaz povijesnog razvoja šuma i šumarstva Like
(1973, br. 7—8) i

O. Piškorića o stanju šuma početkom XIX stoljeća u primorskoj
regiji Hrvatske, posebno u Dalmaciji (1976, br. 1—2).
Prikaz zaključujemo dopunom prikaza o »Šumarskoj školi u Križevcima«
u kojem nije zabilježena literarna djelatnost profesora, koji su izdali niz
udžbenika niti izlaženje »Viestnika za gospodarstvo i šumarstvo« (između
god. 1887. i 1898) te »Izvještaja kr. gospodarsko-šumarskog učilišta i ratarnice
u Križevcih za školske godine 1860/61.—1899/1900. Na karti vinograda Đ.


i. o. (str. 246) treba dopuniti legendu sa »S — sastojina smreke«, a ispraviti
položaj vidoka (Vi), koji se nalazio na tabli 13 (na mjestu upisa brojke), a
ne na tabli 17.
Oskar PIŠKORIĆ