DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 111     <-- 111 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


ZBORNIK
»STO GODINA ŠUMARSTVA BILOGORSKO-PODRAVSKE REGIJE«
ZDRUŽENOG ŠUMSKOG PODUZEĆA BJELOVAR


Zbornik »STO GODINA ŠUMARSTVA BILOGORSKO-PODRAVSKE REGIJE
« (u daljnjem tekstu Zbornik) datiran je s 1974. godinom, ali je tiskanje
dovršeno ove, 1977. godine. Datiran je s 1974. godinom, jer se te godine
navršilo sto godina od osnivanja dviju imovnih općina, đurđevačke i križevačke,
i njihovih »gospodarstvenih ureda« (oboje sa sjedištem u Bjelovaru)
odnosno organizacija za gospodarenje sa šumama koje su bile dodijeljene dotadanjim
Krajišnicima da, kao pravoužitnici, u njima podmiruju svoje potrebe
na drvu kako ogrjevnom tako i građevnom. Za šume koje su ostale u
državnom vlasništvu na tom području osnovan je Šumsko-upravni ured,
također sa sjedištem u Bjelovaru. Istodobno su osnovane i terensko-operativne
ustanove — šumarije. Zapravo prvi koraci organiziranijeg šumarstva ne samo
u Bilogorsko-podravskoj regiji (u daljnjem tekstu Regija) nego u Hrvatskoj
uopće datiraju od prije tri do četiri godine, jer, kako možemo saznati
i u ovom Zborniku (str. 33), 1870. godine za izvankrajiški dio Hrvatske (i Slavonije,
ali ne i za Dalmaciju i Istru, koje su bile pod neposrednom upravom
Beča) u sklopu admininstracije Zemaljske vlade u Zagrebu osnovano je mjesto
posebnog »izvjestitelja« za poslove iz šumarstva, a 1871. godine u C. kr.
Vojnom zapovjedništvu Vojne Krajine u Zagrebu, kao krajiškoj zemaljskoj
upravnoj oblasti, bio je osnovan samostalni odsjek za šumarstvo odnosno uvedena
je jedinstvena uprava za šume na području Vojne Krajine (do tada su
pukovnijska zapovjedništva bila manje više slobodna u primjenjivanju općih
smjernica izdanih za čuvanje i korišćenje šuma). Dodajmo k tome, da je 1871.
godine Zemaljska vlada izdala i prvi propis s područja šumarstva — »Privremenu
naredbu o upravi, gospodarenju i uživanju općinskih šuma u Kraljevini
Hrvatskoj i Slavoniji«.


Zbornik sadrži ove radove i priloge:


LACKOVIC, V.: Uvodna riječ 5—8 .
FELETAR, DRAG.: Gospodarsko i političko stanje Bilogorsko


-podravske regije u drugoj polovici XIX st 9— 32.
PIŠKORIĆ, O.: Ekonomsko-politički odnosi šumarstva . . . 33— 40.
LACKOVIC, V.: Osnutak, djelovanje i likvidacija đurđevačke i


križevačke imovne općine 41— 75.
DRNDELIC, M.: Državne šume 77— 88.
ĐANEŠIC, D.: Veliki privatni posjed 89— 98.
TUMBRI, J.: Zemljišne zajednice 99—120.