DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 11     <-- 11 -->        PDF

još nije potpuna za naša šumarska razmatranja. Njoj treba priključiti i treći,
visinski, pojas tzv. primorskih bukovih šuma, koje se nalaze na planinskim
uzvišenjima unutar i na rubu zonalnog pojasa submediteranske zone i pretstavlja
onaj »mediteransko-montani pojas listopadne vegetacije«, koji je samo
u naslovu, ali ne i u stvarnosti pridodat zoni »sveze Ostryo-Carpinion« (u navedenom
radu Horvatića).


A) Pojas zimzelene vegetacije pravog Sredozemlja


(Klimozonalna šuma sveze Quercion ilicis Br.—BI)
Šumske zajednice reda Quercetalia ilicis Br.—BI.


Prilikom Savjetovanja o kršu u Splitu 1957 g. dao nam je akademik


S. HORVATIĆ vrlo detaljan pregled vegetacije, biljne zajednice, naročito
zimzelenog jadranskog pojasa, opisujući u njemu ne samo šume i makije,
nego i sve ostale formacije biljnih zajednica kraških kamenjara. U svojim
kasnijim radovima o vegetaciji otoka Paga (s općim pregledom vegetacijskih
jedinica Hrvatskog primorja — S. HORVATIĆ, 1963), kao i u uvodnom dijelu
»Analitičke Flore Jugoslavije (S. HORVATIĆ, 1967) dao nam je proširene i
dopunjene preglede vegetacije ovog pojasa, tako da nam to može poslužiti
kao sigurna osnova.
Karta 3


LEGENDA:


f OUERCUS CONFEfiTA K> Ti


PRIBLIŽNA GORNJA ORANICA
DOPIRANJA CERA
( QUERCUS CERRIS i )


Pojas ili zona zimzelene (klimazonalne) vegetacije na Jadranskom primorju
ne zahvata cjelokupni primorski pojas nego se pruža tek od južnih
obala Istre (južnije od Rovinja i Labina) i zahvata vanjske zapadne dijelove