DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 106     <-- 106 -->        PDF


prednost sadnica iz kontejnera pruža mogućnost sadnje tokom cijele
godine, čime se olakšava osiguranje potrebne radne snage i drugih
preduslova;

korov na sječinanma predstavlja veliku smetnju za uzgoj posađenih
biljaka pa se u tu svrhu primjenjuju kružne kosilice, herbicidi i si.;

kvalitet radova može se znatno poboljšati upotrebom kvalitetnih odraslih
sadnica, koje se uspješno mogu saditi metodom u zasjek, što
potvrđuju iskustva iz nekih stranih zemalja.
2.4 Po aktuelnosti sadržaja i praktične primjene, u našim uslovima
veoma su značajna izlaganja o tehnologiji iskorišćivanja proreda u CSSR-u
stanje i perspektive razvoja mehanizacije u iskorišćivanju šuma te izgradnje
šumskih puteva, kao i njihovoj modernizaciji.
Međutim, zbog opsežnonsti iznesene problematike, izostavlja se osvrt na
ova izlaganja, koja su bila dopunjena brojnim grafičkim prikazima i diapozitivima,
što je doprinijelo da uspješno objasne tehnološki postupci, način
primjene sječa i si.


Nakon diskusije, koja je slijedila iza izloženih referata, završen je rad
ovog veoma uspjelog i značajnog Simpozija.


Dr
Radoslav ČURIČ


INŽENJERI I TEHNIČARI!


STRUČNJACI ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE!


Pozivamo Vas na saradnju:


OBJAVLJUJTE REZULTATE SVOJEGA RADA!


Poželjno je obrađivati izvorne aktualne stručne teme (uspjehe i
propuste) iz brojnih područja i oblasti šumarstva i drvne industrije
u sažeto m obliku, sa nekoliko karakterističnih snimaka, crteža,
grafikona, tabela i si.


Objavljujte rezultate svojih Šumskih gospodarstava, svojih šumarija!


Uredništvo Šumarskog Lista
Zagreb - Mažuranićev trg 11