DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 10     <-- 10 -->        PDF

U osnovnim biljnogeografskim podjelama krupnog mjerila Evrope i Sredozemlja
(MEUSEL, JÄGER i WEINERT, 1965) naći ćemo Jadransko područje
uključeno u dvije biljnogeografske provincije: u Cirkumadriatičku, koja zauzimlje
dio talijanske (oko Ankone i poluotoka Gargano) te naše obale i otoke
(od Istre do Bojane) i u tzv. Ilirsku provinciju, koja zauzima vrlo širok
pojas gorskog lanca Dinarskih planina i preddinarskog gorja i humlja sve
tamo na istok do Panonske, odnosno, Balkanske biljnogeografske provincije.
Ova gruba podjela ne može nas zadovoljiti, pa čak ni orijentaciono informirati
o karakteristikama prirodnih uslova područja, iako se u njoj mogu nazrijeti
neke dalje podpodjele na sektore. Ona je suviše šematska i gruba i ne
vodi računa o najnovijim rezultatima naših istraživanja.


Fot. — Phot. 3. Sastojina munike {Pinus heldreichii Christ) na planini Orjenu —
Stand of Balkan Pine (Pinus heldreichii Christ) on Mt. Orjen


Foto: P. Fukarek


U novijim i detaljnijim fitogeografskim radovima Jugoslavije (S. HOR-
VATlC, 1967) Jadransko područje, odnosno Jadranska biljnogeografska provincija
uključena je u mediteransku regiju i podijeljena u dvije zone, i to
u »eurimediteransku zonu zimzelene vegetacije sveze Quercion ilicis«, te »submediteransku
zonu i mediteransko-montani pojas listopadne vegetacije sveze
Ostryo-Carpinion«, dok je ilirska provincija u cjelini priključena eurosibirsko-
sjevernoameričkoj regiji. Iz ovoga proizlazi da se Jadransko područje može
indentificirati pružanjem vegetacije tzv. mediterana i submediterana. Iako bi
ova zonalna podjela bila najjednostavnija i prema tome najprihvatljivija, ona